A A A

Zajęcia i koncerty XXV Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego - VIII 2018

XXV (ostatni) MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY

25th (last) INTERNATIONAL MASTER COURSE FOR PIANISTS

Wrocław 12 - 24 sierpnia / Aug 2018

 

zajęcia prowadzą / Classes will by led by:

ANDRZEJ JASIŃSKI

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI

Course Professors

 

Wykłady teoretyczne / Theoretical lectures led by: Juliusz Adamowski, Maurycy Kin

 

Tłumaczenie / Interpreters:  Dariusz AdamowskiJan Kazem-Bek

 

Stroiciel fortepianów / Pianotuner: Stefan Pilcer

 

Kierownik Kursu / Director of the course - Juliusz Adamowski

Course Lecturers, Interpreters, Pianotuner

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA przy współpracy:NARODOWEGO CENTRUM MUZYKI,  AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU,

realizowany jest dzięki pomocy finansowej:

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(ze środków pochodzących Funduszu Promocji Kultury),

GMINY WROCŁAW

 

The Course has been organised by the F. Liszt Society

in cooperation with:


National Forum of Music, Music and Literature Club in Wroclaw,

Karol Lipiński Music Academy in Wroclaw,

Silesian Piast Dynasty Museum in Brzeg,

Culture and Sport Centre in Duszniki Zdrój,

Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles.

The Course is financially supported by:

Minister of Culture and National Heritage and Commune of Wroclaw

 

Do aktywnego uczestnictwa w kursie zakwalifikowano 29 pianistek i pianistów z Polski, Chin i Japonii.

For active participation in the course 29 pianists from Poland, China and Japan have been qualified.

 

Koncerty - 5 publicznych koncertów uczestników kursu:

13 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury.

18 sierpnia - koncert w Narodowym Forum Muzyki (Sala Filharmonii) we Wroławiu

19 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju

21 sierpnia - koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

23 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

 

Concerts. Five concerts of participants will be held during the course:

13th August - opening concert  in the Music and Literature Club

18th August - concert in the NFM-Philharmonic Concert Hall in Wroclaw

19th August - concert in the F. Chopin Manor House in Duszniki Zdrój

21st  August - concert in Brzeg (Silesian Piast Dynasty Castle,

one of the most beautiful Renaissance castles in Poland)

23rd  August - short closing concert at the Music and Literature Club

 

Zdjęcia Andrzeja Solnicy z Kursu / Photos from the Course by Andrzej Solnica

 

 

  • <b>Fundacja Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles przyznała  niespełna 12-letniej Xinyi Han (Chiny) Grant dla wyróżniającej się uczesticzki kursu w grupie do 15 lat. / Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles awarded under 12-year-old Xinyi Han from China with a grant for distinguishing course participant in the group of pianists up to 15 years old.</b>

    Fundacja Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles przyznała niespełna 12-letniej Xinyi Han (Chiny) Grant dla wyróżniającej się uczesticzki kursu w grupie do 15 lat. / Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles awarded under 12-year-old Xinyi Han from China with a grant for distinguishing course participant in the group of pianists up to 15 years old.