A A A

XXVI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY 16-27 VIII 2020

XXVI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY

Wrocław 16 - 27 sierpnia 2020

 

zajęcia prowadzą:

ANDRZEJ JASIŃSKI

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI

 

Wykłady teoretyczne: Juliusz Adamowski, Maurycy Kin

 

Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski

 

Stroiciel fortepianów: Stefan Pilcer

 

Kierownik Kursu - Juliusz Adamowski

 

W związku z decyzją Prezydenta Wrocławia o odwołaniu wszystkich imprez kulturalnych i sportowych do końca sierpnia 2020 r. jestem zmuszony odwołać realizację XXVI Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego we Wrocławiu, zaplanowanego na 16-28 sierpnia 2020 r.


Będziemy starać się zrealizować ten kurs w roku 2021.


Juliusz Adamowski, Prezes Towarzystwa im. F. Liszta - 16.04.2020.

 

 

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA przy współpracy: AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU,

realizowany jest dzięki pomocy finansowej

GMINY WROCŁAW

 

 

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

Ilość aktywnych uczestników ograniczona jest do 20 osób.

 

Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata, oceny jego udziału w poprzednich edycjach kursu i kolejności zgłoszenia.

 

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury www.klubmil.pl przy placu T. Kościuszki 10.  Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na języki polski i angielski.

 

Zakwaterowanie w Hotelu Savoy**www.savoy.wroc.plprzy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości 100 m od Klubu Muzyki i Literatury około 600 m od Filharmonii oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.

Zakwaterowanie w hotelu osoby towarzyszącej jest możliwe na podstawie wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (na karcie zgłoszenia lub w innej formie najpóźniej do 31 lipca 2020 r).

 

Wyżywienie: śniadania i kolacje w Hotelu Savoy, obiady w Restauracji „Galicja”http://restauracjagalicja.pl przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 66 (wejście na przeciw Teatru Muzycznego CAPITOL), około 100 m. od hotelu SAVOY.

 

Opłaty dla Polaków: 1500 zł. za uczestnictwo aktywne solisty, 1100 zł. za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 950 zł. za uczestnictwo bierne. Opłaty za pobyt opiekunów uczestników oraz osób towarzyszacych ustalane będą indywidualnie.

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają czynne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 16/17 do noclegu 26/27 sierpnia, pełne wyżywienie (od kolacji 16 VIII do śniadania 27 VIII), możliwości ćwiczenia oraz dowiezienie na koncerty w Brzegu i w Dusznikach Zdroju.

Czynne uczestnictwo obejmuje cztery lekcje z profesorem, lub profesorami kursu oraz próby do koncertów. Czynne i bierne uczestnictwo obejmuje również udział w wykładach teoretycznych na temat nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań. Wykłady są integralną częścią programu kursu. Obowiązek uczestnictwa nie dotyczy osób, które wzięły udział w tych wykładach podczas poprzednich edycji kursu.

 

Rezygnacja z hotelu obniża opłatę za kurs o 500 zł. Rezygnacja z wyżywienia analogicznie obniża opłaty o 250 zł. (rzeczywiste średnie koszty uczestnictwa jednej osoby ponoszone przez organizatorów wynoszą ponad 3000 zł).

 

Opłaty dla pozostałych uczestników: równowartość 770 euro za uczestnictwo aktywne solisty, równowartość 670 euro za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, równowartość 460 euro za uczestnictwo bierne.

 

Koncerty - odbędą się 4 publiczne koncerty uczestników kursu:

17 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury.

22 sierpnia - koncert w w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

23 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju

26 sierpnia - koncert w Klubie Muzyki i Literatury (po koncercie spotkanie uczestników i profesorów kursu).

 

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

 

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa po koncercie w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 26 sierpnia.

 

Zgłoszenia należy nadesłać pocztą elektroniczną wyłącznie na zamieszczonym poniżej  formularzu w pliku "doc" (bez zmiany formatu, lub jego skanowania) wraz ze zdjęciem (fotografia twarzy typu portretowego w odrębnym pliku „jpg", lub „tiff") i krótką biografią artystyczną do 10 czerwca 2020 r. na adres e-mailowy tifl@poczta.fm

 

Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę 400 zł (obcokrajowcy wpłacają 120 EUR) na konto Towarzystwa im. F. Liszta (pl. T. Kościuszki 10, 50-028 Wrocław) nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 - ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu.

 

Polacy - kandydaci na biernych uczestników, nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, wpłacają 200 zł.

 

Kwoty te podlegają zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata na kurs przez organizatorów.

 

Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia przyjęcia na kurs należy wpłacić na ww. konto pozostałą część opłaty za kurs najpóźniej do 15 lipca.

 

 

Potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają e-mailem najpóźniej do 20 czerwca 2020 r.

 

W pilnych sprawach można telefonować do kierownika kursu na nr 0-600 39 36 34, albo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: tifl@poczta.fm

 

Zobacz nasz profil na Facebooku

 

Profesor Andrzej Jasiński

 

Profesor Aleksiej Orłowiecki

 

Juliusz Adamowski

 

Maurycy Kin

 

Maria Serafin

 

Dariusz Adamowski

 

Stefan Pilcer

  • <b>Mapka centrum Wroclawia</b>

    Mapka centrum Wroclawia