A A A

XIX Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny - 2012

 

XIX MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
Wrocław 19 - 31 sierpnia 2012

zajęcia prowadzą:
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI
BORYS PETRUSZAŃSKI
Wykłady teoretyczne:
JULIUSZ ADAMOWSKI i MAURYCY KIN
Kierownik Kursu - JULIUSZ ADAMOWSKI

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA przy współpracy: SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ, FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KUTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU oraz przy pomocy WYDZIAŁU PROMOCJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO realizowany jest dzięki pomocy finansowej

  • MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  • ZWIĄZKU ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART

 

Mając na celu zapewnienie jak najlepszych warunków realizacji kursu zostały dokonane następujące zmiany:


1. Otwarte zajęcie Kursu odbywać się będą w również w Sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej.
2. Uczestnicy kursu będą mogli ćwiczyć (w nieograniczonym wymiarze czasowym) w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz przy pl. Powstańców Śląskich 12 (trzy przystanki tramwajowe od Klubu Muzyki i Literatury; uczestnicy otrzymają abonamenty tramwajowe).

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury przy placu T. Kościuszki 9 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej. Sale przeznaczone do indywidualnych ćwiczeń uczestników kursu zarezerwowane są w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz przy pl. Powstańców Śląskich 12. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski, angielski i niemiecki.

Zakwaterowanie w Hotelu Savoy** www.savoy.wroc.pl przy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości około 600 m od Filharmonii, 100 m od Klubu Muzyki i Literatury oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.
Zakwaterowanie w hotelu osoby towarzyszącej jest możliwe na podstawie wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (na karcie zgłoszenia lub w innej formie najpóźniej do 31 lipca 2011 r).

Wyżywienie: śniadania i kolacje w Hotelu Savoy, obiady w Restauracji "Pałacyk" przy ul. T. Kościuszki 34 (w dawnym Pałacu Schaffgotschów, około 150 m. od Hotelu Savoy).

Opłaty dla Polaków: 1400 zł. za uczestnictwo aktywne solisty, 1050 zł. uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 900 zł. za uczestnictwo bierne (rzeczywiste średnie koszty uczestnictwa jednej osoby ponoszone przez organizatorów wynoszą ponad 3500 zł).

Opłaty dla pozostałych uczestników: 770 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne solisty, 670 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 450 euro (lub równowartość) za uczestnictwo bierne.

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają czynne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 19/20 do 30/31 sierpnia, pełne wyżywienie (od oniadania 20 VIII do oniadania 31 VIII) i nieograniczone czasowo możliwości ćwiczenia. Czynne uczestnictwo obejmuje trzy lekcje z profesorem kursu oraz próby do koncertów. W zależności jednak od rodzaju repertuaru uczestnika profesor może zwiększyć o jedną lekcję ilość zajęć z danym uczestnikiem. Czynne i bierne uczestnictwo uprawnia do udziału w wykładach teoretycznych (na temat nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań). Rezygnacja z hotelu obniża opłatę za kurs dla Polaków o 450 zł . Rezygnacja z wyżywienia analogicznie obniża opłaty dla Polaków o 250 zł.

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:
20 sierpnia - recital inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury
24 sierpnia - koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
25 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju
26 sierpnia - koncert w Filharmonii Wrocławskiej
30 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).
Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.
Ponadto, w miarę potrzeb, mogą się odbyć koncerty zamknięte, przeznaczone tylko dla kursantów.

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 29 sierpnia.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciem (fotografia twarzy typu portretowego) i biografią artystyczną należy nadesłać na załączonym formularzu (lub kserokopii - bez zmieniania formatu) do 18 czerwca 2012 r. na adres:
Juliusz Adamowski ul. Kwiska 59 m. 6 54-210 WROCŁAW
Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę 400 zł (obcokrajowcy wpłacają 120 EUR) na konto Towarzystwa im. F. Liszta nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 - ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu. Polacy - kandydaci na biernych uczestników, nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, wpłacają 200 zł.
Kwoty te podlegają zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata na kurs przez organizatorów. Pozostałą część opłaty za kurs należy wpłacić bezpośrednio po spotkaniu otwierającym kurs.
Pisemne potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają najpóźniej do 10 lipca 2012 r.
W pilnych sprawach można telefonować do kierownika kursu na nr 0-600 39 36 34, tel/fax +71 351 97 35 albo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: tifl@poczta.fm

 

 

Towarzystwo im. Ferenca Liszta (TiFL) działające we Wrocławiu od 1989 r. jest stowarzyszeniem ogólnopolskim mającym na celu działalność muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji twórczości i osoby F. Liszta oraz jego bogatych powiązań z kulturą polską. TiFL prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i popularno-naukową, preferując zwłaszcza różne formy promocji utalentowanej młodzieży muzycznej. W koncertach, kursach i konkursach TiFL wzięło udział ponad 2300 artystów, pedagogów i uczniów z 42 krajów.
W prawie 1000 dotychczas zrealizowanych koncertach w 68 salach (w tym 17 za granicą - w Budapeszcie, Györ, Moskwie i Sankt Petersburgu) wystąpiło ponad 550 wykonawców z 29 krajów (niektórzy wielokrotnie), w tym 288 pianistów. Oprócz wybitnych artystów o ustalonej już dużej międzynarodowej renomie wystąpiło około 290 młodych artystów, w tym 180 Polaków. Koncerty prowadziło 12 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując około 2000 utworów ponad 150 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym ponad 100 kompozycji F. Liszta).
Zorganizowaliśmy 4 międzynarodowe (1999, 2002, 2005, 2008 r.) i 4 ogólnopolskie (1991, 1993, 1995, 1997) konkursy pianistyczne im. F. Liszta.
Od roku 1993 realizujemy we Wrocławiu corocznie międzynarodowe mistrzowskie kursy pianistyczne, które w profesjonalnym środowisku muzycznym cieszą się znaczną renomą. Wzięło w nich udział 518 pianistów z 27 krajów. Profesorami kursów byli najwybitniejsi artyści-pedagodzy: Halina Czerny-Stefańska (Kraków), Andrzej Jasiński (Katowice), István Lantos (Budapeszt), Lee Kum Sing (Vancouver), Wiktor Mierżanow (Moskwa) i Aleksiej Orłowiecki (Sankt Petersburg). Oprócz kilkuset godzin bardzo interesująco prowadzonych publicznych zajęć odbyło się 88 koncertów uczestników kursów w Dużym Studio Polskiego Radia, Filharmonii, Klubie Muzyki i Literatury, w PSM II st. we Wrocławiu oraz w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, i w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach. Po każdym kursie część jego uczestników osiąga kolejne znaczące sukcesy artystyczne (patrz www.liszt.art.pl).
Zorganizowaliśmy też 16 krajowych kursów pianistycznych prowadzonych przez Aleksieja Orłowieckiego z udziałem 750 pedagogów i 248 uczniów z 70 szkół muzycznych.
Siedzibą TiFL jest Wrocław - miasto, w którym Liszt w roku 1843 aż 13 razy koncertował, po raz pierwszy w życiu dyrygował spektaklem operowym i zyskał szerokie grono wielbicieli. Wystąpił wówczas również w Brzegu i Nysie - obecnie miejscach comiesięcznych "Wieczorów Lisztowskich". Więcej informacji o TiFL znajduje się na w innych działach na tej stronie internetowej

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, naukowym i przemysłowym. "Kwiatem Europy" nazwał Wrocław siedemnastowieczny poeta Heneliusz, a współczesny, znakomity historyk brytyjski Norman Davies tak właśnie zatytułował monografię miasta napisaną na jego tysiąclecie.
Miasto ma już ponad 1000-letnią tradycję (za czasów rzymskich prowadził tędy szlak z południa Europy nad morze Bałtyckie, w roku 1000 zostało we Wrocławiu założone biskupstwo). Obecnie liczy około 640 000 stałych mieszkańców, rozciąga się na przestrzeni blisko 300 km2 i jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położone blisko Sudetów, nad rzeką Odrą , poprzecinane jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów - nazywane jest "polską Wenecją". We Wrocławiu zachował się w doskonałym stanie jeden z najpiękniejszych w Europie zespołów architektury sakralnej, a wrocławski ratusz zaliczany jest do najwspanialszych budowli gotyckich w Europie Środkowej. Dawna i współczesna architektura wkomponowana jest w obfitość zieleni. Wrocław jest najbardziej zielonym miastem Polski.
Jest we Wrocławiu 32 wy?szych uczelni z około 146 000 studentami (w tym Uniwersytet i Akademia Muzyczna), prawie 520 szkół ogólnokształcących i zawodowych (w tym 13 muzycznych), 55 bibliotek, 28 teatrów (w tym Opera i Operetka), Filharmonia oraz 20 muzeów (w tym Panorama Racławicka). Działa ponad 50 orkiestr, chórów i zespołów kameralnych (źródło: www.wrocla.pl).
Wrocław posiada połączenia lotnicze m. in do następujących miast: Alicante, Barcelona, Bolonia, Bristol, Bruksela, Copenhagen, Dublin, Düsseldorf, East Midlands, Frankfurt, Gdańsk, Glasgow, London, Liverpool, Oslo, Paryż, Rzym, Shannon, Monachium, Wenecja, Warszawa.