A A A

Ferenc Liszt

Patron Towarzystwa - Ferenc Liszt, węgierski pianista i kompozytor, jeden z największych wirtuozów w historii muzyki, był artystą wyjątkowo dobrze znającym polską kulturę i dzieje polskiego narodu. Był zaprzyjaźniony m. in. z Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Julianem Ursynem Niemcewiczem, Karolem Lipińskim, Henrykiem Wieniawskim, Juliuszem Kossakiem, Cyprianem Godebskim. Podziwiał go Kamil Cyprian Norwid, wiersze na jego cześć pisało wielu polskich poetów (m.in. Wincenty Pol i Franciszek Wężyk). Liszt patronował wielu polskim artystom, którzy w znacznej mierze dzięki właśnie jego pomocy osiągnęli późniejszą swoją pozycję (jak np. Zygmunt Noskowski, Henryk Wieniawski, Karol Tausig i Juliusz Zarębski), a do grona jego uczniów należało kilkudziesięciu Polaków. Był podziwianym na całym świecie interpretatorem i propagatorem twórczości Fryderyka Chopina oraz autorem pierwszej książki o naszym genialnym muzyku. Około 20 kompozycji Liszta zostało zainspirowanych polską muzyką i historią.