A A A

XX Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny - 2013

 

 

XX MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
Wrocław 18 - 30 sierpnia 2013


zajęcia prowadzą:

ANDRZEJ JASIŃSKI
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI


Wykłady teoretyczne: Juliusz Adamowski, Maurycy Kin


Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski


Stroiciele fortepianów: Stefan Pilcer, Jakub Gorzkiewicz


Kierownik Kursu - Juliusz Adamowski

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA przy współpracy: PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. RYSZARDA BUKOWSKIEGO, FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KUTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU oraz przy pomocy WYDZIAŁU PROMOCJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, realizowany jest dzięki pomocy finansowej

  • MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  • ZWIĄZKU ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART

 

KURS JEST CZŁONKIEM ALINK-ARGERICH FOUNDATION www.alink-argerich.org

 

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

 

Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata i kolejności zgłoszenia.

 

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury www.klubmil.pl przy placu T. Kościuszki 9 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej www.filharmonia.wroclaw.pl Sale przeznaczone do indywidualnych ćwiczeń uczestników kursu zarezerwowane są w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego www.psmpodwale.pl przy ul. Podwale 68/69. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski, angielski i niemiecki.

 

Zakwaterowanie w Hotelu Savoy** www.savoy.wroc.pl przy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości około 600 m od Filharmonii, 100 m od Klubu Muzyki i Literatury oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.
Zakwaterowanie w hotelu osoby towarzyszącej jest możliwe na podstawie wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (na karcie zgłoszenia lub w innej formie najpóźniej do 31 lipca 2013 r).

Wyżywienie: śniadania i kolacje w Hotelu Savoy, obiady w Restauracji „Galicja” przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 66 (wejscie na przeciw Teatru Muzycznego CAPITOL), około 100 m. od hotelu SAVOY.


Opłaty dla Polaków: 1450 zł. za uczestnictwo aktywne solisty, 1000 zł. za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 900 zł. za uczestnictwo bierne
Rezygnacja z hotelu obniża opłatę za kurs o 500 zł. Rezygnacja z wyżywienia analogicznie obniża opłaty dla Polaków o 250 zł. (rzeczywiste średnie koszty uczestnictwa jednej osoby ponoszone przez organizatorów wynoszą ponad 3500 zł).
W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają czynne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 18/19 do 29/30 sierpnia, pełne wyżywienie (od kolacji 18 VIII do oniadania 30 VIII) i nieograniczone czasowo możliwości ćwiczenia. Czynne uczestnictwo obejmuje trzy lekcje z profesorem kursu oraz próby do koncertów. W zależności jednak od rodzaju repertuaru uczestnika profesor może zwiększyć o jedną lekcję ilość zajęć z danym uczestnikiem. Czynne i bierne uczestnictwo uprawnia do udziału w wykładach teoretycznych (na temat nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań).

Opłaty dla pozostałych uczestników: 780 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne solisty, 680 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 450 euro (lub równowartość) za uczestnictwo bierne.

 

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:

19 sierpnia - recital inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury

23 sierpnia - koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

24 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju

25 sierpnia - koncert w Filharmonii Wrocławskiej

29 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

 

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

Ponadto, w miarę potrzeb, mogą się odbyć koncerty zamknięte, przeznaczone tylko dla kursantów.


Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 29 sierpnia.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciem (fotografia twarzy typu portretowego) i biografią artystyczną należy nadesłać pocztą elektroniczną na formularzu zamieszczonym na tej stronie internetowej do 15 czerwca 2013 r. na adres e-mailowy tifl@poczta.fm lub pocztą tradycyjną na adres:


Juliusz Adamowski
ul. Kwiska 59 m. 6
54-210 WROCŁAW


Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę 400 zł (obcokrajowcy wpłacają 120 EUR) na konto Towarzystwa im. F. Liszta nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 - ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu. Polacy - kandydaci na biernych uczestników, nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, wpłacają 200 zł.
Kwoty te podlegają zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata na kurs przez organizatorów. Pozostałą część opłaty za kurs należy wpłacić bezpośrednio po spotkaniu otwierającym kurs.
Pisemne potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają najpóźniej do 10 lipca 2012 r.
W pilnych sprawach można telefonować do kierownika kursu na nr 0-600 39 36 34, tel/fax +71 351 97 35 albo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: tifl@poczta.fm

 

Zobacz nasz profil na Facebooku

  • Plan centrum Wrocławia

    Plan centrum Wrocławia