A A A

Adamowski Juliusz

 

Pianista, pedagog, prelegent i działacz muzyczny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu po studiach pianistycznych pod kierunkiem prof. Włodzimierza Obidowicza.

 


 

Ponad 50-letnią działalność artystyczną ukierunkowaną głównie na upowszechnienie muzyki przez 42 lata (do 2001 r), łączył z kilkukierunkową pracą dydaktyczną w macierzystej uczelni. Wykonał blisko 100 recitali fortepianowych, i sto kilkadziesiąt półrecitali. Jest autorem i współwykonawcą kilkuset koncertów słowno-muzycznych (w tym pięciu prezentowanych na Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju) oraz kilku tysięcy koncertów umuzykalniających. Wydał podręcznik "Gra a vista na fortepianie". Jest współinicjatorem powstania i od początku (1989 r.) prezesem Towarzystwa im. Ferenca Liszta w Polsce oraz inicjatorem i organizatorem konkursów i kursów pianistycznych TiFL. Był również jurorem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistyczych im. F.Liszta we Wrocławiu. Otrzymał wysokie polskie odznaczenia państwowe i Nagrodę Muzyczną Wrocławia, a władze węgierskie uhonorowały go Medalem "Pro Cultura Hungarica".


Zdjęcia z XXI Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego cz. I


Zdjęcia z XXI Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego cz. II

  • <b>Juliusz Adamowski</b>

    Juliusz Adamowski