A A A

Adamowski Juliusz

Juliusz Adamowski - pianista, pedagog, prelegent i działacz muzyczny - absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego Wrocławiu (po studiach pianistycznych pod kierunkiem profesora Włodzimierza Obidowicza).

Blisko 70-letnią aktywność artystyczną ukierunkowaną głównie na upowszechnianie muzyki, łączył przez 42 lata (1960 – 2002) z kilkukierunkową pracą dydaktyczną w macierzystej uczelni.


Jego dorobek artystyczny obejmuje blisko 250 recitali i półrecitali fortepianowych, kilka tysięcy koncertów umuzykalniających oraz autorstwo lub współautorstwo kilkuset programów słowno-muzycznych, w których brał udział jako pianista i prelegent (sześć z nich zostało zaprezentowanych na Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju). Jako pianista występował też w programach PR i TVP.

Jest autorem m. in. podręcznika „Gra a vista na fortepianie” i kilkunastu obszernych opracowań z zakresów dydaktyki i publicystyki muzycznej oraz dokumentacji życia muzycznego na Dolnym Śląsku.

 

Był jurorem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. Był inicjatorem i organizatorem 46 kursów i konkursów pianistycznych.


Posiada znaczący dorobek w zakresie ok.65-letniej aktywności społecznej (m. in. w
Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, w Związku Zawodowym Pracowników Kultury i Sztuki, w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym i w macierzystej Akademii Muzycznej. Jest współinicjatorem powstania w 1989 r. Towarzystwa im. Ferenca Liszta, gdzie od 34 lat nieodpłatnie pełni funkcję prezesa i nieodpłatnie organizuje i realizuje działalność koncertową Towarzystwa (w której wzięło udział m. in. 401 pianistów z 33 krajów). W latach 1990-2020 również nieodpłatnie wykonał ponad 500 strojeń fortepianów przed koncertami TiFL (jest rzeczoznawcą w zakresie fortepianów i pianin).


Otrzymał wysokie polskie odznaczenia państwowe (m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „ Nagrodę Muzyczną Wrocławia, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a  władze węgierskie uhonorowały go Medalem „Pro Cultura Hungarica”.
  • <b>Juliusz Adamowski</b>

    Juliusz Adamowski

  • Juliusz Adamowski

    Juliusz Adamowski