A A A

XVII Międzynarodowy Kurs Pianistyczny - 2010

XVII MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
Wrocław 19 - 30 sierpnia 2010

XVII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny odbył się zgodnie z planem w dniach 19-30 sierpnia br. Zgłosiło się 12 pianistek i pianistów. Jedna osoba z przyczyn rodzinnych nie dojechała.
Profesorem kursu był wybitny artysta (pianista, pedagog, kompozytor) Aleksiej Orłowiecki z Sanki Petersburga. Wykłady na temat akustyki sal koncertowych, techniki nagrań percepcji dźwieku (zrealizowane w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej) oraz poświęcone nauce techniki gry á vista i funkcjonowaniu fortepianu wygłosili dr Maurycy Kin i Juliusz Adamowski. W ramach kursu odbyło się pięć koncertów (w Filharmonii i Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju). Wystąpili wszyscy aktywni uczestnicy kursu (w większości kilkakrotnie). Koncert w Filharmonii Wrocławskiej został nagrany na płytę CD. Uczestnicy kursu otrzymali dyplomy oraz upominki od Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i od TiFL. br> Zagwarantowaneo bardzo dobre warunki do ćwiczeń (ilość udostępnionych sal z fortepianami była równa ilości uczestników) oraz zakwaterowania (dwu i jedno-osobowe pokoje w hotelu Savoy) i wyżywienia. Dodatkową wartością dla warunków realizacji kursu była unikalna estetyka wnętrza Klubu Muzyki i Literatury.
Zajęcia Kursu tłumaczyła Maria Serafin - pianistka, pedagog Akademii Muzycznej w Katowicach. Stroicielami Kursu byli Stefan Pilcer i Jakub Gorzkiewicz. Bogatą (ok. 300 zdjęć), profesjonalną dokumentację fotograficzną kursu sporządził Maciej Szwed. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawował Juliusz Adamowski.
Kurs organizowany został przez Towarzystwo im. F. Liszta i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego, Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju oraz Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Realizację kursu umożliwiło współfinansowanie przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dofinansowanie przez Związek Artystów Wykonawców STOART.