A A A

O Towarzystwie

Inicjatorką założenia we Wrocławiu stowarzyszenia lisztowskiego o zasięgu ogólnopolskim była Izabela Bojkowska - Wicedyrektor Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie, która tę sugestię przekazała jesienią 1988 r. Juliuszowi Adamowskiemu - Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (SPAM) w Warszawie i pedagogowi Akademii Muzycznej we Wrocławiu.  Zebranie organizacyjne, przygotowane przez Wrocławski Oddział SPAM, odbyło się 2 marca 1989 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy placu T. Kościuszki 9. Uczestnicy przedyskutowali kierunki i ogólnopolski zakres przyszłej działalności Towarzystwa  i wybrali Komitet Założycielski, który doprowadził do formalnego zarejestrowania Towarzystwa im. Ferenca Liszta (z siedzibą we Wrocławiu) 2 czerwca 1989 r. przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu. TiFL zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem 1/89, czyli jako pierwsze w regionie stowarzyszenie zarejestrowane na mocy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 7.04.1989, będącej istotnym składnikiem legislacyjnym rozpoczętego wówczas procesu przemian ustrojowych w Polsce

Dotychczasowa działalność (do 1 września 2023 r.)
Konkursy

Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Liszta odbyły się w latach 1999, 2002, 2005, 2008. Stały na wysokim poziomie artystycznym i spotkały się z relatywnie znacznym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Ich laureaci odnieśli szereg dalszych sukcesów artystycznych. Szczególnie spektakularnym przykładem może być kariera Sofyi Gulyak - jednej z aktualnych gwiazd światowej pianistyki. Zorganizowaliśmy też 4 ogólnopolskie konkursy pianistyczne im. F. Liszta (1991, 1993, 1995, 1997). Ich laureaci oprócz wysokich rocznych stypendiów mieli możność wzięcia udziału w kilkunastu koncertach na terenie kraju i za granicą. Do konkursów pianistycznych zgłosiło się łącznie około 250 kandydatów; uczestniczyło 198 pianistek i pianistów z 28 krajów.

Kursy

W latach 1993-2018 zrealizowaliśmy we Wrocławiu 25 corocznych  międzynarodowych mistrzowskich  kursyów pianistycznych,  które w profesjonalnym środowisku muzycznym cieszą się znaczną renomą. Wzięło w nich udział 712 pianistów z 31 krajów. Profesorami kursów byli najwybitniejsi artyści-pedagodzy: Halina Czerny-Stefańska (Kraków), Andrzej Jasiński (Katowice), István Lantos (Budapeszt), Lee Kum Sing (Vancouver), Wiktor Mierżanow (Moskwa), Aleksiej Orłowiecki (Sankt Petersburg), Borys Petruszański (Imola) i Roman Saljutow (Bergisch Gladbach).  Oprócz ponad 2000 godzin bardzo interesująco prowadzonych publicznych zajęć odbyły się 123 koncerty uczestników kursów. Część uczestników osiągnęła znaczne sukcesy artystyczne (patrz www.liszt.art.pl). Zrealizowaliśmy też 12 krajowych kursów pianistycznych prowadzonych przez Aleksieja Orłowieckiego z udziałem około 780 pedagogów i 261 uczniów z 70 szkół muzycznych. Ponadto partycypowaliśmy w organizacji w Polsce około 10 innych kursów.

Koncerty
Od grudnia 1989 r. realizujemy „Wieczory lisztowskie” - cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim, w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów i do dalszych kontaktów z muzyką artystyczną. W 1470  dotychczas zrealizowanych koncertach w 86 salach w 32  miastach w Polsce i w 7 zagranicą (w tym w Budapeszcie, Moskwie i Sankt Petersburgu), wystąpiło prawie 800 wykonawców z 31 krajów (niektórzy wielokrotnie). W tym 401 pianistów, 53 innych solistów, 29 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, chór i 4 orkiestry. Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie (m. in. Zsuzsa Elekes, Sofya Gulyak, Eugen Indjic, István Lantos, Victor Merzhanov, Karol Radziwonowicz, Janusz Olejniczak, Olga Pasiecznik) wystąpiło około 380 młodych artystów, w tym blisko 300 Polaków. Koncerty prowadziło 16 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując około 2000 utworów około 220 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym blisko 200  kompozycji F. Liszta). Koncerty i kursy pianistyczne zostały zrealizowane przy udziale finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Brzeskiego, Powiatu Trzebnickiego, Gmin: Brzeg, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Włoszakowice, Wrocław, Gminy Miejskiej Głogów, Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich, Centrum Sztuki w Oławie, Związku Artystów Wykonawców STOART w Warszawie, Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach i Towarzystwa im. Ferenca Liszta. Otrzymane dotacje i refundacje wymagały uzupełnienia przez własny wkład finansowy (uzyskany ze składek członkowskich i darowizn) oraz przez wkład osobowy. Przykładowo - w roku 2019 wkład finansowy TiFL w pokrycie kosztów realizacji 43 koncertów (95 080 zł) wyniósł około 5 500 zł, a wartość wkładu osobowego (prac wykonanych nieodpłatnie) wyniosła 11 250 zł.

Fortepiany.
Wzbogaciliśmy bazę instrumentalną życia muzycznego we Wrocławiu o 4 fortepiany, w tym o nowego Steinway'a B-211, (pierwszy tej klasy instrument przeznaczony do sal kameralnych, zakupiony po II Wojnie Światowej w Polsce poza Warszawą), zakupionego w 1995 r. przy bardzo wydatnym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Fortepian ten służył już ponad 6000 koncertom i nadal spełnia najwyższe parametry w zakresie walorów dźwiękowych i technicznych (co jest ewenementem w skali międzynarodowej). dzięki wyjątkowej pracy  stroiciela dr Stefana Pilcera, który opiekuje się tym instrumentem nieprzerwanie od chwili zakupu w 1995 r. Przyczyniliśmy się również do wyposażenia sal koncertowych w kilku miastach na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego w fortepiany przydatne dla celów profesjonalnej działalności muzycznej.

Wydawnictwa.
Wydaliśmy 4 popularno-naukowe „Zeszyty Lisztowskie” i 16 Biuletynów Informacyjnych dokumentujących naszą działalność w trzech wersjach językowych, prospekty wszystkich kursów i konkursów, książki programowe konkursów międzynarodowych oraz programy wszystkich koncertów.  wydaliśmy również 13 płyt CD. Są to nagrania z międzynarodowych konkursów pianistycznych im. F. Liszta (Wrocław 2002, 2005, 2008). oraz nagrania recitali fortepianowych Sofyi Gulyak (dwie CD), Aleksieja Komarowa (dwie CD), Aleksieja Orlowieckiego (dwie CD), Tomasza Maruta (dwie CD) i Macieja Pabicha.
Towarzystwo im. Liszta-Kodaya w Hiszpanii wydało płytę DVD z nagraniem koncertu z cyklu „Wieczory lisztowskie” (recital hiszpańskiego pianisty Carlosa Gallardo 21 kwietnia 2006 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu).

Media
Strona internetowa www.liszt.art.pl funkcjonująca od 2000 r., zawiera ponad 3000 podstron informujących o naszej działalności i ją dokumentujących w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) Nasze międzynarodowe mistrzowskie kursy pianistyczne i „Wieczory lisztowskie” mają profile na Facebooku. Posiadamy też kanał na YouTube. prezentujący szereg nagrań z naszych koncertów. W Internecie jest dostępnych kilkadziesiąt nagrań transmisji live koncertów z cyklu „Wieczory lisztowskie”.

Siedzibą TiFL jest Wrocław - miasto, w którym Liszt w roku 1843 aż 15 razy koncertował, po raz pierwszy w życiu dyrygował spektaklem operowym i zyskał szerokie grono wielbicieli. Wystąpił wówczas również w Brzegu i Nysie - obecnie miejscach naszych "Wieczorów Lisztowskich". W roku 1859 Liszt ponownie wystąpił we Wrocławiu, tym razem jako kompozytor i dyrygent. Po drugiej wojnie światowej Wrocław stał się jednym z ośrodków badań muzykologicznych w zakresie tematyki lisztowskiej.

 

Działalność Tarzystwa oparta jest na społecznym wkładzie pracy swoich członków i na pomocy finansowej władz różnych szczebli, wielu instytucji, firm i osób prywatnych. Towarzystwo nie ma żadnych płatnych pracowników, księgowość prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe, wszystkie funkcje we władzach TiFL, organizacja koncertów, redakcja i skład komputerowy afiszy i programów koncertów oraz około 600 strojeń fortepianów zostało zrealizowane nieodpłatnie.

Prezesem jest (nieprzerwanie od 1989 r.) Juliusz Adamowski. W latach 1989-94 stałym sponsorem TiFL był kantor wymiany walut CENT we Wrocławiu, a w latach 1997-2004 – ATLANTYK s. c. Grażyny i Andrzeja Krzywików we Wrocławiu.

TiFL liczy blisko 250 członków (w tym 34 muzyków) zamieszkałych na terenie 8 województw.

 

Łącznie w naszej działalności wzięło udział około 2800 muzyków z 45 krajów.


Założenie w Polsce w marcu 1989 r. Towarzystwa im. Ferenca Liszta w znacznej mierze przyczyniło się do zarejestrowania na Węgrzech Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we wrześniu 1989 r.

 

Juliusz Adamowski, 1 września 2023 r.

 • Członkowie honorowi: Izabela Bojkowska

  Członkowie honorowi: Izabela Bojkowska

 • Członkowie honorowi: Aleksiej Orłowiecki

  Członkowie honorowi: Aleksiej Orłowiecki

 • Członkowie honorowi: Wiktor Mierżanow (+2012)

  Członkowie honorowi: Wiktor Mierżanow (+2012)

 • Członkowie honorowi: Stefan Placek (2015)

  Członkowie honorowi: Stefan Placek (2015)

 • Członkowie honorowi: Andrzeej Jasiński

  Członkowie honorowi: Andrzeej Jasiński

 • Członkowie honorowi:Ryszard Sławczyński

  Członkowie honorowi:Ryszard Sławczyński

 • Działalność Towarzystwa w liczbach

 • Władze Towarzystwa - aktualna kadencja

  Władze Towarzystwa wybrane 6 listopada 2021 r.

 • Władze Towarzystwa - pozostałe kadencje

  Prezentujemy władze Towarzystwa w latach 1989 - 2021.

 • Członkowie Założyciele

  Członkowie Założyciele i Komitet Założycielski

 • VI Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

  VI Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (17 listopada 2012 r.)

 • V Walne Zgromadzenie Członków

  V Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (24 lutego 2008 r.)

 • Patron Towarzystwa

  Ferenc Liszt, węgierski pianista i kompozytor, jeden z największych wirtuozów w historii muzyki, był artystą wyjątkowo dobrze znającym polską kulturę i dzieje polskiego narodu.

 • Mecenasi Towarzystwa

  Towarzystwo nie posiada pracowników biurowych, swoją działalność opiera w dużej mierze na społecznym wkładzie pracy swoich członków. Nieodpłatna jest np. pełnienie wszystkich funkcji w organach TiFL, organizacja i realizacja koncertów oraz redakcja i skład komputerowy koncertowych afiszy i programów. Działalność ta jednak nie byłaby możliwa bez życzliwości, współpracy i pomocy wielu Osób, wielu Samorządów oraz szeregu innych Instytucji i Przedsiębiorstw. W latach 1989-94 stałym sponsorem TiFL był kantor wymiany walut CENT we Wrocławiu, od jesieni 1997 do wiosny 2004 naszymi Mecenesami byli Grażyna i Andrzej Krzywikowie.

   

 • Sponsorzy Towarzystwa

  Towarzystwo nie posiada pracowników biurowych, swoją działalność opiera w dużej mierze na społecznym wkładzie pracy swoich członków. Działalność ta jednak nie byłaby możliwa bez życzliwości, współpracy i pomocy wielu Osób, Instytucji i Przedsiębiorstw.