A A A

O Towarzystwie

Dotychczasowa nasza działalność zaowocowała 1414 koncertami w 86 salach w Polsce, Rosji i na Węgrzech, 38 kursami i 8 konkursami pianistycznymi oraz wzbogaceniem instrumentarium muzycznego w czterech miastach. Można już obiektywnie stwierdzić, że TiFL zajęło pozytywnie określone miejsce w polskim życiu muzycznym i jest zauważalne na arenie międzynarodowej.

 

W naszych koncertach, kursach i konkursach wzięło udział ponad 2750 artystów, pedagogów i uczniów z 45 krajów.

W roku 2005 zanotowaliśmy prawie 56 000 odwiedzin naszej strony internetowej.

Nie byłoby to jednak możliwe bez życzliwości, współpracy i pomocy wielu Osób, Władz, Instytucji i Przedsiębiorstw. Wszystkim najgoręcej dziękujemy i liczymy na dalszą życzliwość. Niektórzy nasi Dobroczyńcy są wymienieni na stronach "Mecenasi", "Sponsorzy" i "Linki".

 

 

Towarzystwo im. Ferenca Liszta (TiFL) działające we Wrocławiu od 2 marca 1989 r., jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, mającym na celu działalność muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji twórczości i osoby F. Liszta oraz jego bogatych powiązań z kulturą polską. TiFL prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i popularno-naukową, preferując zwłaszcza różne formy promocji utalentowanej młodzieży muzycznej (koncerty, konkursy, stypendia, kursy, publikacje).

Inicjatorką założenia we Wrocławiu stowarzyszenia lisztowskiego o zasięgu ogólnopolskim była Izabela Bojkowska - Wicedyrektor Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie, która tę sugestię przekazała Juliuszowi Adamowskiemu - Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (SPAM) w Warszawie i pedagogowi Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zebranie organizacyjne, przygotowane przez Wrocławski Oddział SPAM, odbyło się 2 marca 1989 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy placu T. Kościuszki 9. Zebranie rozpoczęło się recitalem fortepianowym Mirosława Gąsieńca oraz wystąpieniami Marka Dyżewskiego, Prezesa Wrocławskiego Oddziału SPAM i Juliusza Adamowskiego. Uczestnicy przedyskutowali kierunki i ogólnopolski zakres przyszłej działalności Towarzystwa, ogólne założenia statutu, ustalili nazwę "Towarzystwo im. Ferenca Liszta" (TiFL) oraz wybrali Komitet Założycielski, który miał doprecyzować redakcję statutu i doprowadzić do formalnego zarejestrowania TiFL. Po długotrwałym postępowaniu sądowym Towarzystwo zostało zarejestrowane 2 czerwca 1989 r. przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu i wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem 1/89, czyli jako pierwsze w regionie stowarzyszenie zarejestrowane na mocy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 7.04.1989, będącej istotnym składnikiem legislacyjnym rozpoczętego wówczas procesu przemian ustrojowych w Polsce.

Koncerty. W 1414 dotychczas zrealizowanych koncertach w 86 salach (w tym 17 za granicą - w Budapeszcie, Györ, Moskwie i Sankt Petersburgu) wystąpiło około 800 wykonawców z 33 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 399 pianistów, 46 innych solistów, 23 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. W. Lutosławskiego i Orkiestra "Harmonologia" we Wrocławiu, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu, Orkiestra Ziemi Rybnickiej raz Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie (m. in. Zsuzsa Elekes, Sofya Gulyak, István Lantos, Victor Merzhanov, Karol Radziwonowicz, Janusz Olejniczak, Olga Pasiecznik) wystąpiło blisko 400 młodych artystów, w tym ponad 200 Polaków. Koncerty prowadziło 16 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując ponad 1600 utworów ponad 200 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym ok. 170 kompozycji F. Liszta). Od grudnia 1989 r. realizujemy "Wieczory Lisztowskie" - cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim, w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów i do dalszych kontaktów z muzyką artystyczną. Od listopada 1992 zorganizowaliśmy prawie 200 koncertów umuzykalniających dla młodzieży (do roku 2008 łączących umuzykalnienie z elementami muzykoterapii i realizowanych pod nazwą "Koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej" prawie wyłącznie środowisk osób niepełnosprawnych). W r. 2008, zapraszając nadal dotychczasowych słuchaczy, rozszerzyliśmy ich grono o młodzież ogólnokształcących szkół średnich. Równocześnie zmieniliśmy nazwę tych koncertów na "Koncerty dla młodzieży - Jak słuchać Muzyki?" kontynuując dotychczasową numerację "Koncertów dedykowanych Sprawnym Inaczej".

Konkursy. Zorganizowaliśmy 4 międzynarodowe (1999, 2002 2005, 2008), zgłosiło się 177 pianistów z 32 krajów) i 4 ogólnopolskie (1991, 1993, 1995, 1997) konkursy pianistyczne im. F. Liszta z udziałem 63 uczestników. Ich laureaci oprócz wysokich rocznych stypendiów mieli możność wzięcia udziału w kilkunastu koncertach na terenie kraju i za granicą. Konkursy międzynarodowe cechowały się bardzo wysokim poziomem artystycznym i mają szansę stać się partnerem dla Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Warszawie i drugą po "Wratislavia Cantans" wizytówką Wrocławia i Dolnego Śląska w międzynarodowym życiu muzycznym.

Kursy. Od roku 1993 realizujemy we Wrocławiu corocznie międzynarodowe mistrzowskie kursy pianistyczne które w profesjonalnym środowisku muzycznym cieszą się znaczną renomą. Wzięło w nich udział 712 pianistów z 31 krajów. Profesorami kursów byli najwybitniejsi artyści-pedagodzy: Halina Czerny-Stefańska (Kraków), Andrzej Jasiński (Katowice), István Lantos (Budapeszt), Lee Kum Sing (Vancouver), Wiktor Mierżanow (Moskwa) i Aleksiej Orłowiecki (Sankt Petersburg), Borys Petruszanski (Imola, Włochy) i Roman Salyutov (Bergiscvh Gladbach k. Köln). Oprócz ponad 2000 godzin bardzo interesująco prowadzonych publicznych zajęć odbyły się 123 koncerty uczestników kursów w Dużym Studio Polskiego Radia, Filharmonii, Klubie Muzyki i Literatury, w PSM II st. we Wrocławiu oraz w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach. Corocznie uczestnicy naszych kursów osiągnają znaczne sukcesy artystyczne (patrz aktualności). Zorganizowaliśmy też 17 krajowych kursów pianistycznych z udziałem około 770 nauczycieli i 257 uczniów z ponad 70 szkół muzycznych, prowadzonych przez Aleksieja Orłowieckiego.

 

Koncerty i kursy pianistyczne zostały zrealizowane przy udziale finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Brzeskiego, Powiatu Trzebnickiego, Gmin: Brzeg, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Włoszakowice, Wrocław, Gminy Miejskiej Głogów, Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich, Centrum Sztuki w Oławie, Związku Artystów Wykonawców STOART w Warszawie, Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach i Towarzystwa im. Ferenca Liszta. Otrzymane dotacje i refundacje wymagały uzupełnienia przez własny wkład finansowy (uzyskany ze składek członkowskich i darowizn) oraz przez wkład osobowy.
Przykładowo - w roku 2019 wkład finansowy TiFL w pokrycie kosztów realizacji 43 koncertów (95 080 zł) wyniósł około 5 500 zł, a wartość wkładu osobowego (prac wykonanych nieodpłatnie) wyniosła 11 250 zł.

Fortepiany. Wzbogaciliśmy bazę instrumentalną życia muzycznego we Wrocławiu o 4 fortepiany, w tym o nowego Steinway'a, spełniającego najwyższe światowe wymogi profesjonalne, zakupionego w 1995 r. przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej (pierwszy tej klasy instrument przeznaczony do sal kameralnych, zakupiony po II Wojnie Światowej na terenie Ziem Zachodnich i Północnych). Przyczyniliśmy się też do wyposażenia sal koncertowych w kilku miastach na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego w fortepiany przydatne dla celów profesjonalnej działalności muzycznej.

Płyty CD i DVD. Wydaliśmy 12 płyt CD. Dzięki pomocy firmy Petrus Facta et Creata wydaliśmy 4 płyty z serii "Popularne utwory fortepianowe" (nagrania z 2 i 3 edycji międzynarodowego konkursu pianistycznego im. F. Liszta i "Wieczorów lisztowskich"). 4 płyty ("IV Międzynarodowy konkurs Pianistyczny im. F. Liszta we Wrocławiu" oraz "1000 Wieczorów lisztowskich - recitale Sofyi Gulyak" oraz „W rytmie Walca" i „W rytmie Walca 2") zrealizowaliśmy dzięki pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego.  W ramach Jubileuszu XXX-lecia naszego Towarzystwa (wydatnie dofinansowanego przez Gminę Wrocław) wydaliśmy CD z recitalem fortepianowym Aleksieja Orłowieckiego. W ramach Jubileuszu XXX-lecia naszego Towarzystwa (wydatnie dofinansowanego przez Gminę Wrocław) wydaliśmy w marcu 2019 r. CD z recitalem fortepianowym Aleksieja Orłowieckiego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W grudniu 2020 r. - „RECITAL W STYLU BRILLANTE, SOFYA GULYAK - fortepian” (nagranie live z recitalu w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu 29.10.2020 r). W czerwcu 2021 r. - „SCHUBERT-CHOPIN, TOMASZ MARUT - fortepian. We wrześniu 2021 r. - „POLONEZY POLSKIE, MACIEJ PABICH - fortepian (płyta nagrana studyjnie w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 16 i 17 sierpnia 2021 r.)
Wydanie ostatnich trzech płyt zostało sfinansowania przez Gminę Wrocław.

Towarzystwo Liszta-Kodaya w Hiszpanii wydało płytę DVD z zapisem koncertu z cyklu "Wieczory lisztowskie" (recital hiszpańskiego pianisty Carlosa Gallardo 21 kwietnia 2006 r).

Strona internetowa została założona przez Cypriana Kowalczyka w sierpniu 2000 r. pod nazwą http://www.republika.pl/ferenc_liszt_society W październiku 2002 r. adres został zmieniony na www.liszt.art.pl

W lutym 2004 r. opiekę techniczną nad stroną objął Krystian Siemiński, który na przełomie lat 2012 i 2013 nieodpłatnie gruntownie zmodernizował stronę i udostępnił nam swoje serwery. Aktualnie strona  liczy ponad 2000 podstron informujących i dokumentujących w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) wszystkie formy naszej działalności.

 

Facebook. Nasze międzynarodowe mistrzowskie kursy pianistyczne (od lutego 2012 r.) i Wieczory lisztowskie (od listopada 2013 r.) mają profile na Facebooku.

Wydawnictwa. Wydaliśmy cztery popularno-naukowe „Zeszyty Lisztowskie”, 14 Biuletynów Informacyjnych dokumentujących naszą działalność w trzech wersjach językowych, prospekty wszystkich kursów i konkursów, książki programowe konkursów międzynarodowych oraz programy wszystkich koncertów.

Siedzibą TiFL jest Wrocław - miasto, w którym Liszt w roku 1843 aż 15 razy koncertował, po raz pierwszy w życiu dyrygował spektaklem operowym i zyskał szerokie grono wielbicieli. Wystąpił wówczas również w Brzegu i Nysie - obecnie miejscach naszych "Wieczorów Lisztowskich". W roku 1859 Liszt ponownie wystąpił we Wrocławiu, tym razem jako kompozytor i dyrygent. Po drugiej wojnie światowej Wrocław stał się jednym z ośrodków badań muzykologicznych w zakresie tematyki lisztowskiej.

Towarzystwo nie posiada pracowników biurowych, swoją działalność opiera w dużej mierze na społecznym wkładzie pracy swoich członków, i korzysta z pomocy finansowej władz różnych szczebli, wielu instytucji, firm oraz osób prywatnych. TiFL liczy ponad 220 członków zamieszkałych na terenie ośmiu województw w kraju i kilku obcokrajowcó. Prezesem jest Juliusz Adamowski (nieprzerwanie od 1989 r.).
TiFL posiada pełną dokumentację w zakresie programów, prospektów i afiszy, częściową audio-wizualną i bardzo obszerną prasową. Profesjonalnymi autorami bogatej dokumentacji fotograficznej są Marek Czułczyński, Marek Grotowski, Magdalena Langer - AFRP, Waldemar Marzec, Marek Koch, Barbara i Jerzy Popielowie, Andrzej Solnica, (większość zdjęć) Tadeusz Szwed i Maciej Szwed.

Stali Sponsorzy: Kantor Wymiany Walut CENT we Wrocławiu (w latach 1989-94) i Wrocławianie - Grażyna i Andrzej Krzywikowie (1997-2004).

 

Założone Polsce w 1989 r. Towarzystwa im. Ferenca Liszta w znacznej mierze przyczyniło się do zarejestrowania kilka miesięcy później na Węgrzech Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

 

Członkowie honorowi: Izabela Bojkowska, Aleksiej Orłowiecki, Wiktor Mierżanow (+2012), Stefan Placek (+2015).

 

Członkowie Założyciele: Juliusz Adamowski, Anna Bacik, Irena Bednarek, Katarzyna Bednarek, Zdzisław Bednarek, Izabela Bojkowska, Janina Broniewska (+2008), Stanisław Dybowski, Marek Dyżewski, Mirosław Gąsieniec, Tadeusz Jaworski, Stanisław Krukowski (+1991), Elżbieta Łubińska, Marek Machnicki, Danuta Mroczek-Szlezer, Włodzimierz Obidowicz (+2016), Zofia Owińska, Aleksander Puzacz, Danuta Rakoczy, Adam Rajczyka, Norbert Rupp, Irena Sawka, Eugeniusz Sąsiadek, Ewa Sonnenberg, Józef Stompel, Alina Szołomicka, Teresa Szponarska, Adolf Trznadel (+), Zofia Zagajewska-Szlezer (+2018), Maria Zduniak (+2011).

 

Komitet Założycielski: Juliusz Adamowski, Zdzisław Bednarek, Stanisław Dybowski, Mirosław Gąsieniec, Tadeusz Jaworski, Włodzimierz Obidowicz, Teresa Szponarska, Maria Zduniak (+2011).

 

 

 • Członkowie honorowi: Izabela Bojkowska

  Członkowie honorowi: Izabela Bojkowska

 • Członkowie honorowi: Aleksiej Orłowiecki

  Członkowie honorowi: Aleksiej Orłowiecki

 • Członkowie honorowi: Wiktor Mierżanow (+2012)

  Członkowie honorowi: Wiktor Mierżanow (+2012)

 • Członkowie honorowi: Stefan Placek (2015)

  Członkowie honorowi: Stefan Placek (2015)

 • Towarzystwo w liczbach

 • Władze Towarzystwa - aktualna kadencja

  Władze Towarzystwa wybrane 6 listopada 2021 r.

 • Władze Towarzystwa - pozostałe kadencje

  Prezentujemy władze Towarzystwa w latach 1989 - 2021.

 • Członkowie Założyciele

  Członkowie Założyciele i Komitet Założycielski

 • VI Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

  VI Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (17 listopada 2012 r.)

 • V Walne Zgromadzenie Członków

  V Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (24 lutego 2008 r.)

 • Patron Towarzystwa

  Ferenc Liszt, węgierski pianista i kompozytor, jeden z największych wirtuozów w historii muzyki, był artystą wyjątkowo dobrze znającym polską kulturę i dzieje polskiego narodu.

 • Mecenasi Towarzystwa

  Towarzystwo nie posiada pracowników biurowych, swoją działalność opiera w dużej mierze na społecznym wkładzie pracy swoich członków. Nieodpłatna jest np. pełnienie wszystkich funkcji w organach TiFL, organizacja i realizacja koncertów oraz redakcja i skład komputerowy koncertowych afiszy i programów. Działalność ta jednak nie byłaby możliwa bez życzliwości, współpracy i pomocy wielu Osób, wielu Samorządów oraz szeregu innych Instytucji i Przedsiębiorstw. W latach 1989-94 stałym sponsorem TiFL był kantor wymiany walut CENT we Wrocławiu, od jesieni 1997 do wiosny 2004 naszymi Mecenesami byli Grażyna i Andrzej Krzywikowie.

   

 • Sponsorzy Towarzystwa

  Towarzystwo nie posiada pracowników biurowych, swoją działalność opiera w dużej mierze na społecznym wkładzie pracy swoich członków. Działalność ta jednak nie byłaby możliwa bez życzliwości, współpracy i pomocy wielu Osób, Instytucji i Przedsiębiorstw.