A A A

Orłowiecki Aleksiej

Wybitny pianista, pedagog, kompozytor i dyrygent, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, od 1990 roku corocznie uczestniczący w różnych formach działalności TiFL., Członek honorowy Towarzystwa.

 


Absolwent (1984 r) i wykładowca Konserwatorium Petersburgskiego (do 1996 r). Studia pianistyczne odbył pod kierunkiem Grigorija Sokołowa (którego następnie został asystentem). Kompozycję studiował u Jurija Falika, a dyrygenturę operową i symfoniczną u Ilji Mussina.

Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych (I nagroda na Konkursie im. J. Iturbiego w Walencji w Hiszpanii w 1990 r., II nagroda na Konkursie im. F. Liszta w Utrechcie w Holandii w 1989 r.). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną. Jego obszerny repertuar obejmuje utwory od okresu baroku do współczesności, najchętniej gra jednak dzieła Chopina, Liszta, Rachmaninowa i Beethovena, w r 1991 nagrał w Holandii na fortepianie Erard z epoki Liszta dwie płyty kompaktowe z utworami tego kompozytora, kilka lat temu ukazała się w Sankt Petersburgu jego kolejna płyta z nagraniami utworów J. S. Bacha, F. Chopina, E. Griega, S. Rachmaninowa i M. Ravela. Oprócz koncertów w rodzinnym kraju występował w Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Niemczech, Szwajcarii i wielokrotnie w Polsce (ponad 70 recitali oraz kilka koncertów symfonicznych). W ostatnich latach coraz częściej występuje również jako dyrygent i kameralista.

W naszym kraju na zaproszenie Towarzystwa im. F. Liszta prowadził również 20 ogólnopolskich kursów pianistycznych (dla około 1300 pedagogów i uczniów ponad 70 szkół muzycznych) i był profesorem wszystkich (21) międzynarodowych mistrzowskich kursów pianistycznych oraz jurorem wszystkich krajowych i międzynarodowych konkursów zorganizowanych przez TiFL.

Jego dorobek kompozytorski obejmuje ponad 50 kompozycji - są to utwory kameralne, fortepianowe, symfoniczne (m. in. Wariacje na fortepian i orkiestrę oraz "Bachanalie na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę.

Aktualizacja - styczeń 2015.

 

  • Aleksiej Orłowiecki

    Aleksiej Orłowiecki