A A A

XVIII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny - 2011

XVIII MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
Wrocław 18 - 30 sierpnia 2011


XVIII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny odbył się zgodnie z planem w dniach 18-30 sierpnia br. Zgłosiło się 18 pianistek i pianistów. Pięć osób z przyczyn losowych lub artystycznych nie dojechało.


Profesorem kursu był wybitny artysta (pianista, pedagog, kompozytor) Aleksiej Orłowiecki z Sanki Petersburga. Wykłady na temat akustyki sal koncertowych, techniki nagrań percepcji dźwieku (zrealizowane w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej) oraz poświęcone nauce techniki gry á vista i funkcjonowaniu fortepianu wygłosili dr Maurycy Kin i Juliusz Adamowski. W ramach kursu odbyło się pięć koncertów (w Filharmonii i Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju). Koncert (bardzo udany) w Filharmonii Wrocławskiej został nagrany na płytę CD. Uczestnicy kursu otrzymali dyplomy oraz bardzo atrakcyjne upominki od Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i od TiFL.


Zagwarantowaneo bardzo dobre warunki do ćwiczeń (ilość udostępnionych sal z fortepianami była równa ilości uczestników) oraz zakwaterowania (jedno i dwu-osobowe pokoje w hotelu Savoy) i wyżywienia (całość na zasadzie "szwedzkiego stołu").
Zajęcia Kursu tłumaczyli Maria Serafin - pianistka, pedagog Akademii Muzycznej w Katowicach i Dariusz Adamowski. Stroicielami Kursu byli Stefan Pilcer i Jakub Gorzkiewicz. Bogatą (ok. 300 zdjęć), profesjonalną dokumentację fotograficzną kursu sporządził Andrzej Solnica. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawował Juliusz Adamowski.


Kurs organizowany został przez Towarzystwo im. F. Liszta i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego, Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju oraz Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Realizację kursu umożliwiło współfinansowanie przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz dofinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Związek Artystów Wykonawców STOART.