A A A

Kin Maurycy J.

W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Zajmuje się akustyką psychofizjologiczną i realizacją nagrań dźwiękowych. Jest Przewodniczącym Polskiej Sekcji Audio Engineering Society. Od roku 2001 współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans i Filharmonią Wrocławską, a od 2002 z Towarzystwem im. Ferenca Liszta w Polsce.

Zrealizowane przez niego nagrania ukazały się na ponad 70 płytach. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu realizacji nagrań i psychoakustyki prezentowanych w kraju i za granicą.

 

Zdjęcia z XXI Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego cz. I


Zdjęcia z XXI Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego cz. II

  • Maurycy J. Kin

    Maurycy J. Kin