A A A

XXI Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny

 

 

XXI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
Wrocław 17 - 29 sierpnia 2014


zajęcia prowadzą:

ANDRZEJ JASIŃSKI
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI


Wykłady teoretyczne: Juliusz Adamowski, Maurycy Kin


Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski


Stroiciel fortepianów: Stefan Pilcer


Kierownik Kursu - Juliusz Adamowski

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA przy współpracy: PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. RYSZARDA BUKOWSKIEGO, FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KUTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU oraz przy pomocy WYDZIAŁU PROMOCJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, realizowany jest dzięki pomocy finansowej

  • MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  • ZWIĄZKU ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART

 

KURS JEST CZŁONKIEM ALINK-ARGERICH FOUNDATION www.alink-argerich.org

 

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

 

Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata i kolejności zgłoszenia.

 

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury www.klubmil.pl przy placu T. Kościuszki 10 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej www.filharmonia.wroclaw.pl Sale przeznaczone do indywidualnych ćwiczeń uczestników kursu zarezerwowane są w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego www.psmpodwale.pl przy ul. Podwale 68/69. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski, angielski i niemiecki.

 

Zakwaterowanie w Hotelu Savoy** www.savoy.wroc.pl przy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości około 600 m od Filharmonii, 100 m od Klubu Muzyki i Literatury oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.
Zakwaterowanie w hotelu osoby towarzyszącej jest możliwe na podstawie wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (na karcie zgłoszenia lub w innej formie najpóźniej do 31 lipca 2013 r).

Wyżywienie: śniadania i kolacje w Hotelu Savoy, obiady w Restauracji „Galicja” przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 66 (wejscie na przeciw Teatru Muzycznego CAPITOL), około 100 m. od hotelu SAVOY.


Opłaty dla Polaków: 1450 zł. za uczestnictwo aktywne solisty, 1050 zł. za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 950 zł. za uczestnictwo bierne
Rezygnacja z hotelu obniża opłatę za kurs o 500 zł. Rezygnacja z wyżywienia analogicznie obniża opłaty dla Polaków o 250 zł. (rzeczywiste średnie koszty uczestnictwa jednej osoby ponoszone przez organizatorów wynoszą ponad 3500 zł).
W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają czynne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 18/19 do 29/30 sierpnia, pełne wyżywienie (od kolacji 18 VIII do oniadania 30 VIII) i nieograniczone czasowo możliwości ćwiczenia. Czynne uczestnictwo obejmuje trzy lekcje z wyranym profesorem kursu albo po dwie lekcje z każdym z profesorów oraz próby do koncertów. Czynne i bierne uczestnictwo uprawnia do udziału w wykładach teoretycznych (na temat nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań).

Opłaty dla pozostałych uczestników: 780 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne solisty, 680 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 500 euro (lub równowartość) za uczestnictwo bierne.

 

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:

18 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury. Wykonawcy Rafał Kobyliński i Michał Michalski, w programie V i VI Sonata S. Prokofiewa

22 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju

23 sierpnia - koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

24 sierpnia - koncert w Filharmonii Wrocławskiej

28 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

 

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

Ponadto, w miarę potrzeb, mogą się odbyć koncerty zamknięte, przeznaczone tylko dla kursantów.


Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 28 sierpnia.

Zgłoszenia należy nadesłać pocztą elektroniczną na formularzu rtf zamieszczonym na tej stronie internetowej wraz ze zdjęciem (fotografia twarzy typu portretowego) i biografią artystyczną do 15 czerwca 2014 r. na adres e-mailowy tifl@poczta.fm

Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę 400 zł (obcokrajowcy wpłacają 120 EUR) na konto Towarzystwa im. F. Liszta nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 - ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu. Polacy - kandydaci na biernych uczestników, nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, wpłacają 200 zł.
Kwoty te podlegają zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata na kurs przez organizatorów. Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia przyjęcia na kurs należy wpłacić na ww. konto pozostałą część opłaty za kurs najpoźniej do 11 sierpnia.


Pisemne potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają najpóźniej do 1 lipca 2014 r.
W pilnych sprawach można telefonować do kierownika kursu na nr 0-600 39 36 34, tel/fax +71 351 97 35 albo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: tifl@poczta.fm

 

Zobacz nasz profil na Facebooku