A A A

XXII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny - 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY

Wrocław 16 - 28 sierpnia 2015

 

zajęcia prowadzą:

ANDRZEJ JASIŃSKI

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI

 

Wykłady teoretyczne: Juliusz Adamowski, Maurycy Kin

 

Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski

 

Stroiciel fortepianów: Stefan Pilcer

 

Kierownik Kursu - Juliusz Adamowski

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA i CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE, przy współpracy: PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. RYSZARDA BUKOWSKIEGO, NARODOWEGO CENTRUM MUZYKI, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KUTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU, WYDZIAŁU PROMOCJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Kurs jest realizowany przy pomocy finansowej;

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZWIĄZKU ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART

 

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

 

Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata i kolejności zgłoszenia.

 

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury www.klubmil.pl przy placu T. Kościuszki 10 oraz w Sali koncertowej Filharmonii we Wrocławiu http://www.nfm.wroclaw.pl przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19. Sale przeznaczone do indywidualnych ćwiczeń uczestników kursu zarezerwowane są w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego www.psmpodwale.pl przy ul. Podwale 68/69. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski, angielski.

 

Zakwaterowanie w Hotelu Savoy** www.savoy.wroc.pl przy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości około 600 m od Filharmonii, 100 m od Klubu Muzyki i Literatury oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.

Zakwaterowanie w hotelu osoby towarzyszącej jest możliwe na podstawie wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (na karcie zgłoszenia lub w innej formie najpóźniej do 31 lipca 2015 r).

 

Wyżywienie: śniadania i kolacje w Hotelu Savoy, obiady w Restauracji „Galicja” http://restauracjagalicja.pl przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 66 (wejście na przeciw Teatru Muzycznego CAPITOL), około 100 m. od hotelu SAVOY.

 

Opłaty dla Polaków: 1450 zł. za uczestnictwo aktywne solisty, 1050 zł. za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 950 zł. za uczestnictwo bierne.

Rezygnacja z hotelu obniża opłatę za kurs o 500 zł. Rezygnacja z wyżywienia analogicznie obniża opłaty dla Polaków o 250 zł. (rzeczywiste średnie koszty uczestnictwa jednej osoby ponoszone przez organizatorów wynoszą ponad 3000 zł).

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają czynne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 16/17 do 27/28 sierpnia, pełne wyżywienie (od kolacji 16 VIII do śniadania 28 VIII) i nieograniczone czasowo możliwości ćwiczenia. Czynne uczestnictwo obejmuje trzy lekcje z wybranym profesorem kursu albo po dwie lekcje z każdym z profesorów oraz próby do koncertów. Czynne i bierne uczestnictwo obejmuje również udział w wykładach teoretycznych (na temat nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań), które są integralną częścią programu kursu. Obowiązek uczestnictwa nie dotyczy osób, które wzięły udział w tych wykładach podczas poprzednich edycji kursu.

 

Opłaty dla pozostałych uczestników: 780 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne solisty, 680 euro (lub równowartość) za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 500 euro (lub równowartość) za uczestnictwo bierne.

 

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:

17 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury.

22 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju

23 sierpnia - koncert w Filharmonii Wrocławskiej

25 sierpnia - koncert w w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

27 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

 

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

Ponadto, w miarę potrzeb, mogą się odbyć koncerty zamknięte, przeznaczone tylko dla kursantów.

 

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 27 sierpnia.

 

Zgłoszenia należy nadesłać pocztą elektroniczną wyłącznie na zamieszczonym poniżej  formularzu rtf wraz ze zdjęciem (fotografia twarzy typu portretowego w odrębnym pliku) i biografią artystyczną do 20 czerwca 2015 r. na adres e-mailowy tifl@poczta.fm

Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę 400 zł (obcokrajowcy wpłacają 120 EUR) na konto Towarzystwa im. F. Liszta nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 - ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu.

Polacy - kandydaci na biernych uczestników, nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, wpłacają 200 zł.

Kwoty te podlegają zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata na kurs przez organizatorów. Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia przyjęcia na kurs należy wpłacić na ww. konto pozostałą część opłaty za kurs najpóźniej do 8 sierpnia.

 

Potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają e-mailem najpóźniej do 1 lipca 2015 r.

W pilnych sprawach można telefonować do kierownika kursu na nr 0-600 39 36 34, tel/fax +71 351 97 35 albo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: tifl@poczta.fm

 

Zobacz nasz profil na Facebooku

 

Profesor Andrzej Jasiński

 

Profesor Aleksiej Orłowiecki

 

Juliusz Adamowski

 

Maurycy Kin

 

Maria Serafin

 

Dariusz Adamowski

 

Stefan Pilcer

  • <b>Mapka centrum Wrocławia</b>

    Mapka centrum Wrocławia