A A A

XVI Międzynarodowy Kurs Pianistyczny - 2009

XVI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY
Wrocław 17 - 27 sierpnia 2009

XVI Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny odbył się zgodnie z planem w dniach 17-27 sierpnia br. Zgłosiło się 12 pianistek i pianistów z Polski, USA i Węgier. Jedna osoba z przyczyn rodzinnych nie dojechała. Kurs cechował się bardzo dobrym poziomem potencjału artystycznego wszystkich uczestników - prawie wszyscy są laureatami międzynarodowych konkursów pianistycznych (łącznie uzyskali kilkadziesiąt różnego rodzaju nagród).
Profesorem kursu był wybitny artysta (pianista, pedagog, kompozytor) Aleksiej Orłowiecki z Sanki Petersburga. Wykłady na temat akustyki sal koncertowych i techniki nagrań (zrealizowane w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej) oraz poświęcone nauce techniki gry á vista i funkcjonowaniu fortepianu wygłosili dr Maurycy Kin i Juliusz Adamowski. W ramach kursu odbyło się pięć koncertów (w Filharmonii i Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju). Koncert w Filharmonii Wrocławskiej został nagrany na płytę CD. Uczestnicy kursu otrzymali upominki od Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jubileuszowy Biuletyn TiFL, Informatory kursowe oraz regionalny informator kulturalny "Co jest grane" ze zdjęciami wszystkich uczestników.
Uczestnicy mieli zagwarantowane bardzo dobre warunki do ćwiczeń (ilość udostępnionych sal z fortepianami była równa ilości uczestników) oraz zakwaterowania (dwu i jedno-osobowe pokoje w hotelu Savoy) i wyżywienia. Dodatkową wartością dla warunków realizacji kursu była unikalna estetyka wnętrza Klubu Muzyki i Literatury.
Zajęcia Kursu tłumaczyła Maria Serafin - pianistka, pedagog Akademii Muzycznej w Katowicach. Stroicielem Kursu był Stefan Pilcer. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawował Juliusz Adamowski.
Kurs organizowany został przez Towarzystwo im. F. Liszta i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego, Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju, Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i "Creatora" Sp. z o. o. we Wrocławiu.
Realizację kursu umożliwiły dofinansowania Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Samorządu Województwa Dolnośląskiego.