A A A

XXV (ostatni) Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny - 2018

XXV (ostatni) MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY

Wrocław 12 - 24 sierpnia 2018

 

zajęcia prowadzą:

ANDRZEJ JASIŃSKI

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI

 

Wykłady teoretyczne: Juliusz Adamowski, Maurycy Kin

 

Tłumaczenie:  Dariusz AdamowskiJan Kazem-Bek

 

Stroiciel fortepianów: Stefan Pilcer

 

Kierownik Kursu - Juliusz Adamowski

 

Kurs, organizowany przez TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA przy współpracy:NARODOWEGO CENTRUM MUZYKI,  AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, KLUBU MUZYKI I LITERATURY WE WROCŁAWIU, MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DUSZNIKACH ZDROJU, MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU,

realizowany jest dzięki pomocy finansowej:

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(ze środków pochodzących Funduszu Promocji Kultury),

GMINY WROCŁAW

 

 

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.

 

Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata, oceny jego udziału w poprzednich edycjach kursu i kolejności zgłoszenia.

 

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury www.klubmil.pl przy placu T. Kościuszki 10 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu http://www.nfm.wroclaw.pl przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.  Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski, angielski.

 

Zakwaterowanie w Hotelu Savoy**www.savoy.wroc.plprzy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości 100 m od Klubu Muzyki i Literatury około 600 m od Filharmonii oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.

Zakwaterowanie w hotelu osoby towarzyszącej jest możliwe na podstawie wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (na karcie zgłoszenia lub w innej formie najpóźniej do 31 lipca 2018 r).

 

Wyżywienie: śniadania i kolacje w Hotelu Savoy, obiady w Restauracji „Galicja”http://restauracjagalicja.pl przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 66 (wejście na przeciw Teatru Muzycznego CAPITOL), około 100 m. od hotelu SAVOY.

 

Opłaty dla Polaków: 1450 zł. za uczestnictwo aktywne solisty, 1050 zł. za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego, 950 zł. za uczestnictwo bierne.

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają czynne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 12/13 do noclegu 23/24 sierpnia, pełne wyżywienie (od kolacji 12 VIII do śniadania 24 VIII), możliwości ćwiczenia oraz dowiezienie na koncerty w Brzegu i w Dusznikach Zdroju.

Czynne uczestnictwo obejmuje cztery lekcje z profesorem, lub profesorami kursu oraz próby do koncertów. Czynne i bierne uczestnictwo obejmuje również udział w wykładach teoretycznych na temat nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań. Wykłady są integralną częścią programu kursu. Obowiązek uczestnictwa nie dotyczy osób, które wzięły udział w tych wykładach podczas poprzednich edycji kursu.

 

Rezygnacja z hotelu obniża opłatę za kurs o 500 zł. Rezygnacja z wyżywienia analogicznie obniża opłaty o 250 zł. (rzeczywiste średnie koszty uczestnictwa jednej osoby ponoszone przez organizatorów wynoszą ponad 3000 zł).

 

Opłaty dla pozostałych uczestników:równowartość 750 euro za uczestnictwo aktywne solisty, równowartość 650 euro za uczestnictwo aktywne członka duetu fortepianowego,równowartość 450 euro za uczestnictwo bierne.

 

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:

13 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury.

18 sierpnia - koncert w Narodowym Forum Muzyki (Sala Filharmonii) we Wroławiu

19 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju

21 sierpnia - koncert w w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

23 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

 

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

 

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 23 sierpnia.

 

Zgłoszenia należy nadesłać pocztą elektroniczną wyłącznie na zamieszczonym poniżej  formularzu w pliku "doc" (bez zmiany formatu, lub jego skanowania) wraz ze zdjęciem (fotografia twarzy typu portretowego w odrębnym pliku „jpg", lub „tiff") i krótką biografią artystyczną do 2 lipca 2018 r. na adres e-mailowy tifl@poczta.fm

Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić kwotę 400 zł (obcokrajowcy wpłacają 120 EUR) na konto Towarzystwa im. F. Liszta (pl. T. Kościuszki 10, 50-028 Wrocław) nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 - ING Bank Śląski SA Oddział we Wrocławiu.

Polacy - kandydaci na biernych uczestników, nie korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, wpłacają 200 zł.

Kwoty te podlegają zwrotowi tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata na kurs przez organizatorów. Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia przyjęcia na kurs należy wpłacić na ww. konto pozostałą część opłaty za kurs najpóźniej do 2 sierpnia.

 

Potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają e-mailem najpóźniej do 4 lipca 2018 r.

W pilnych sprawach można telefonować do kierownika kursu na nr 0-600 39 36 34, albo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: tifl@poczta.fm

 

Zobacz nasz profil na Facebooku

 

Profesor Andrzej Jasiński

 

Profesor Aleksiej Orłowiecki

 

Juliusz Adamowski

 

Maurycy Kin

 

Dariusz Adamowski

 

Michał Kryworuczko

 

Stefan Pilcer

  • <b> Mapka centrum Wrocławia </b>

    Mapka centrum Wrocławia