A A A

Plan koncertów w roku 2024

Plan koncertów w roku 2024

Soliści, terminy i adresy koncertów w oraz Instytucje współpracująceProjekt został uzgodniony z wykonawcami i kierownictwami sal koncertowych.

Zakres realizacji projektu uzależniony jest od uzyskanych  dofinansowań.
Spodziewamy się, ze decyzje finansowe będą wiadome sukcesywnie w lutym, marcu i w kwietniu.

Aktualizacja – 25.03.2024

marzec
JUBILEUSZ XXXV-lecia TIFL
SOFYA GULYAK – mistrzowskie recitale fortepianowe
2 III g. 18.00 – Wrocław, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
5 III g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
7 III g. 19.00 – Oborniki Śląskie
8 III g. 18.00 – Trzebnica
9 III g. 18.00 – Brzeg

kwiecień
MUZYCZNY BUKIET - koncert utrzymany w pogodnym nastroju, na program składają się popularne arie i duety operowe i operetkowe, pieśni oraz utwory fortepianowe.
AGNIESZKA STOKLOSA – sopran, DAVID STOKLOSA – tenor, MICHAŁ MICHALSKI – fortepian – laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.
8 IV g. 18.00 – Oława
18 IV g. 19.00 – Oborniki Śląskie
19 IV g. 18.00 – Trzebnica
20 IV g. 18.00 – Brzeg
22 IV g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury

maj
RECITAL FORTEPIANOWY
MACIEJ PABICH - fortepian – profesor AM w Poznaniu
9 V g. 19.00 – Oborniki Śląskie
10 V g. 18.00 – Trzebnica
11 V g. 18.00 – Brzeg
13 V g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury

wrzesień
RECITAL FORTEPIANOWY
ROMAN SALYUTOV – fortepian - znakomity pianista, dyrygent, muzykolog, organizator życia muzycznego w Niemczech, m.in. festiwali poświęconych muzyce krajów Unii Europejskiej
25 IX g. 18.00 – Brzeg
26 IX g. 19.00 – Oborniki Śląskie
27 IX g. 18.00 – Trzebnica
30 IX g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury

Październik
CHOPIN Z BLISKA
TERESA MARUT – sopran, TOMASZ MARUT - fortepian - laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych
17 X g. 18.00 - Oława
18 X g. 18.00 – Trzebnica
21 X g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
24 X g. 19.00 – Oborniki Śląskie
26 X g. 18.00 – Brzeg

Listopad
RECITAL FORTEPIANOWY
KACPER DĘBOSZ – fortepian - niezwykle utalentowany młody, polski pianista.
14 XI g. 19.00 – Oborniki Śląskie
15 XI g. 18.00 – Trzebnica
16 XI g. 18.00 – Brzeg
18 XI g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury

Grudzień
RECITAL FORTEPIANOWY
MICHAŁ MICHALSKI - fortepian - laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych
9 XII g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury

Integralną częścią wszystkich koncertów jest komentarz słowny o charakterze popularyzatorskim.

Koncerty prowadzi Juliusz Adamowski.

Adresy sal koncertowych:
Brzeg - Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
Oborniki Śląskie - Salonik, ul. Dworcowa 43
Oława - Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27
Trzebnica - Starostwo Powiatowe, ul. Leśna 1
Wrocław - Klub Muzyki i Literatury (KMiL), pl. T. Kościuszki 10
Wrocław – Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Zelwerowicza 7/11; (budynek główny – pl. Jana Pawła II 2)


"Wieczory lisztowskie" odbywają się w ramach współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego, Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Obornickim Ośrodkiem Kultury - Salonikiem w Obornikach Śląskich, Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, Centrum Sztuki w Oławie.

Koncerty są współfinansowane z budżetów Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnickiego, Gmin: Brzeg, Oborniki Śląskie, Wrocław, Obornickiego Ośrodka Kultury, Centrum Sztuki w Oławie oraz przez Towarzystwo im. F. Liszta.