A A A

Koncerty w 2005 roku

W ponad 800 dotychczas zrealizowanych koncertach w 66 salach (w tym 17 za granicą - w Budapeszcie, Györ, Moskwie i Sankt Petersburgu) wystąpiło około 460 wykonawców z 27 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 259 pianistów, 36 innych solistów, 15 kameralistów, 4 dyrygentów, 6 aktorów oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskie i Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie wystąpiło ponad 200 młodych artystów, w tym około 140 Polaków. Koncerty prowadziło 12 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując ponad 1500 utworów około 130 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym ponad 100 kompozycji F. Liszta). Od grudnia 1989 r. realizujemy „Wieczory Lisztowskie” - cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim, w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz słowny. Od listopada 1992 organizujemy koncerty dla środowisk osób niepełnosprawnych pod nazwą "Koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej". Tych unikalnych koncertów odbyło się już 113.