A A A

Koncerty w 2013 roku

W prawie 1070 dotychczas zrealizowanych koncertach w 83 salach (w tym 17 za granicą - w Budapeszcie, Györ, Moskwie i Sankt Petersburgu) wystąpiło blisko 700 wykonawców z 32 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 333 pianistów, 41 innych solistów, 19 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. W. Lutosławskiego i Orkiestra "Harmonologia" we Wrocławiu, Orkiestra Symfoniczna Ziemi Rybnickiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu oraz Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie wystąpiło blisko 300 młodych artystów, w tym blisko 200 Polaków. Koncerty prowadziło 16 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując około 1400 utworów ponad 200 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym 166 kompozycji F. Liszta). Od grudnia 1989 r. realizujemy "Wieczory Lisztowskie" - cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim, w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów i do dalszych kontaktów z muzyką artystyczną.  Od listopada 1992 zorganizowaliśmy 144 koncerty umuzykalniające dla młodzieży (do roku.2008 łączące umuzykalnienie z elementami muzykoterapii i realizowane pod nazwą "Koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej" prawie wyłącznie środowisk osób niepełnosprawnych). W r. 2008, zapraszając nadal dotychczasowych słuchaczy, rozszerzyliśmy ich grono o młodzież ogólnokształcących szkół średnich. Równocześnie zmieniliśmy nazwę tych koncertów na "Koncerty umuzykalniające dla młodzieży - Jak słuchać muzyki".