A A A

Koncerty w roku 2022

W 1456 dotychczas zrealizowanych koncertach w 86 salach (w tym 17 za granicą - w Budapeszcie, Györ, Moskwie i Sankt Petersburgu) wystąpiło około 800 wykonawców z 33 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 398 pianistów, ponad 50 innych solistów, 23 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. W. Lutosławskiego i Orkiestra "Harmonologia" we Wrocławiu, Orkiestra Symfoniczna Ziemi Rybnickiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu oraz Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie wystąpiło okoł 300 młodych artystów, w tym blisko 200 Polaków. Koncerty prowadziło 16 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując około 1600 utworów ponad 200 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym około 170 kompozycji F. Liszta). Od grudnia 1989 r. realizujemy "Wieczory Lisztowskie" - cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim, w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów i do dalszych kontaktów z muzyką artystyczną.  Od listopada 1992 zorganizowaliśmy też ponad 210 koncertów umuzykalniających dla młodzieży (do roku 2008 łączących umuzykalnienie z elementami muzykoterapii i realizowanych pod nazwą "Koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej" dla prawie wyłącznie środowisk osób niepełnosprawnych). W r. 2008, rozszerzyliśmy ich grono o młodzież ogólnokształcących szkół średnich i techników. Równocześnie zmieniliśmy nazwę tych koncertów na "Koncerty dla młodzieży - Jak słuchać Muzyki ?".

 

„Wieczory lisztowskie" odbywają się w ramach współpracy z Narodowym Forum Muzyki i Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Salonikiem  w Obornikach Śląskich, Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, Centrum Sztuki w Oławie, Towarzystwem Muzycznym im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach,  oraz Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie.

 

Koncerty realizowane są przy udziale finansowym Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Gmin:Wrocław, Brzeg, Oborniki Śląskie, Powiatu Trzebnickiego, Związku Artystów Wykonawców STOART  i Towarzystwa im. Ferenca Liszta.