A A A

Koncerty w 2011 roku

W prawie 990 dotychczas zrealizowanych koncertach w 66 salach (w tym 17 za granicą - w Budapeszcie, Györ, Moskwie i Sankt Petersburgu) wystąpiło około 500 wykonawców z 29 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 288 pianistów, 41 innych solistów, 19 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. W. Lutosławskiego i Orkiestra "Harmonologia" we Wrocławiu oraz Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie wystąpiło blisko 290 młodych artystów, w tym ponad 170 Polaków. Koncerty prowadziło 12 prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując około 2000 utworów około 150 kompozytorów od epoki baroku do współczesności (w tym ponad 110 kompozycji F. Liszta). Od grudnia 1989 r. realizujemy "Wieczory Lisztowskie" - cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim, w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów i do dalszych kontaktów z muzyką artystyczną. Od listopada 1992 zorganizowaliśmy 124 koncerty dla środowisk osób niepełnosprawnych pod nazwą "Koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej" łączące umuzykalnienie z elementami muzykoterapii. Zasadniczą grupą słuchaczy tych koncertów były grupy młodzieży z ośrodków kształcenia i rehabilitacji we Wrocławiu, Miliczu i Trzebnicy. Zapraszając nadal dotychczasowych słuchaczy w roku 2008 rozszerzyliśmy ich grono o młodzież ogólnokształcących szkół średnich. Równocześnie zmieniliśmy nazwę tych koncertów na "Koncerty umuzykalniające dla młodzieży - Jak słuchać muzyki", kontynuując dotychczasową numerację "Koncertów dedykowanych Sprawnym Inaczej".