A A A

1467 - 1470 Wieczory lisztowskie - maj 2023

„MUZYKA DLA DUSZY"
Anna Lipiak - fortepian
Słowo o muzyce - Juliusz Adamowski

11 V g 19.00 - Oborniki Śląskie
Salonik,ul. Dworcowa 43 (w budynku kina)

transmisja video:

https://www.facebook.com/salonikobornikisl

 

12 V g. 18.00 - Trzebnica

Sala Starostwa Powiatowego, ul. Leśna 1 transmisja przez Telewizję Wzgórz Trzebnickich:

https://www.facebook.com/events/1550991638639905/?ref=newsfeed


13 V g. 18.00 - Brzeg
Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
transmisja video:

http//www.facebook.com/zamekBrzeg

16 V g. 18.00 - Wrocław
Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
transmisja video:

http://www.klubmil.pl

 

"Wieczory lisztowskie" odbywają się w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowymw Trzebnicy, Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Salonikiem w Obornikach Śląskich.

Koncerty są współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie, Powiat Trzebnicki, Gminę Brzeg, Gminę Oborniki Śląskie, 
Gminę Wrocław oraz Towarzystwo im. Ferenca Liszta.

  • Anna Lipiak

    Anna Lipiak

  • Juliusz Adamowski

    Juliusz Adamowski