A A A

1443-1443 WIECZORY LISZTOWSKIE - sierpień 2022

Nadzwyczajne Wieczory Lisztowskie

Tomasz Marut - fortepian

 

Wroclaw, Klub Muzyki i Literatury

11 sierpnia 2022 r., g. 18.00
12 sierpnia 2022 r., g. 18.00

Tomasz Marut zaproponował zestawienie Nokturnów i Rond Fryderyka Chopina z Nokturnami i Rondami Ferenca Liszta oraz zestawienie Preludium cis-moll op. 45 Chopina z Consolation Des-dur Liszta w programie dwóch recitali. Ta nietypowa, a zarazem bardzo interesująca pod względem artystvcznym propozycja, umożliwi prezentację po raz pierwszy na Wieczorach lisztowskich Ronda fantastycznego F. Liszta – kompozycji niezmiernie rzadko wykonywanej ze względu na wyjątkowo ogromne trudności techniczne.

 

Koncerty są dofinansowane przez Gminę Wrocław.

  • Tomasz Marut

    Tomasz Marut