A A A

1437-1441 WIECZORY LISZTOWSKIE - maj 2022 r.

1437-1441 WIECZORY LISZTOWSKIE

 

W maju 2022 r. koncerty są współfinansowane z budżetów Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnickiego, Gminy Wrocław, Gminy Brzeg, Gminy Oborniki Śląskie,
oraz ze środków Towarzystwa im. F. Liszta.

„KONCERT WIOSENNY”
(1437 Wieczór lisztowski)
Izabela Hayduk-Hawrylak – fortepian,
Tomasz Rudnicki - bas baryton
Marek Szymański - flet
Juliusz Adamowski słowo o muzyce
W programie utwory J. S. Bacha, F. Chopina, G. Bizeta, Ph. Gauberta, M. Karłowicza, S. Moniuszki, J. Mouquet`a, N. Paganiniego.
22 IV g. 17.00 - Oborniki Śląskie
Salonik, ul. Dworcowa 43 (w budynku kina)

Na program tego bardzo atrakcyjnego koncertu składa się 14 utworów 9 kompozytorów.
Większość z prezentowanych kompozycji to hity muzyki klasycznej i romantycznej – np. Aria Torreadora z „Carmen” Bizeta”, bardzo melodyjne pieśni Mieczysława Karłowicza, Ballada „Czaty” Stanisława Moniuszki (do słów Adama Mickiewicza), fletowa tranksrypcja 24 Kaprysu N. Paganiniego, zaskakująca aranżacja „Prząśniczki" Stanisława Moniuszki.

 

PIOTR BANASIK - recitale fortepianowe „Appassionata i perły romantyzmu"

(1438-1441 WIECZORY LISZTOWSKIE)

13 V g. 18.00 - Trzebnica
Sala Starostwa, ul. Leśna 1l

14 V g. 18.00 - Brzeg
Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1

16 V g. 18.00 - Wrocław
Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
transmisja video: www.klubmil.pl

22 V (niedziela) g. 17.00 - Oborniki Śląskie
Salonik, ul. Dworcowa 43 (w budynku kina)

 

Włoskie określenie muzyczne „Appassionato” oznacza „z uczuciem”, „z pasją”.  Nastrój  najbliższych Wieczorów lisztowskich to właśnie  Appassionato. Usłyszymy  jedno z najbardziej napełnionych emocjami, a zarazem jedno z najwspanialszych dzieł  Beethovena – Sonatę fortepianową  f-moll op. 57, znaną powszechnie pod tytułem Appassionata oraz „perły dźwiękowe”  wybrane z romantycznej twórczości Chopina, Liszta, Schuberta i Mendelssohna-Bartholdy`ego.
Grać będzie dr hab. Piotr Banasik, adiunkt, Akademii Muzycznej w Katowicach. laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych.

 

Nagranie transmisji online recitalu Piotra Banasika 16.05.2022 w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu


Nagranie tansmisji recitalu w Saloniku w Obornikach Śl. 22.05.2022 r.

 

Aktywny link do wszystkich nagrań wideo dokonanych w Klubie Muzyki i Literatury

Otworzy się (czasem po chwili) strona Klubu Muzyki i Literatury na Youytube.
Poniżej podkreślonego napisu W I D E O znajdują się wizerunki nagrań wszystkich Wieczorów Lisztowskich od listopada 2020 r. oraz nagrania ponad 100 innych koncertów i różnych spotkań.
Wizerunkami Wieczorów lisztowskich są afisze.
Odtworzenie każdego nagrania poprzedzone jest kilkunastosekundowym wyświetlaniem afisza danego koncertu.

  • Piotr Banasik

    Piotr Banasik