A A A

NIE ŻYJE ANDRZEJ CZYŻ

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 13 stycznia 2022 r. w wieku 79 lat zmarł Andrzej  Czyż. Technik budowlany i archiwista. Przez ponad 30 lat pracował Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu. Praca była Jego pasją. Cokolwiek robił, oddawał się temu w pełni. Otrzymał odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. Był też wielkim melomanem.

Jako dziecko, uczęszczał do szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Jako student (i po studiach), grał z powodzeniem w zespole jazz'owym.

Utraciliśmy wieloletniego, bardzo zasłużonego Członka naszego Stowarzyszenia. Wstąpił do Towarzystwa im. Ferenca Liszta w 1997 r., a  od 2008 r. do 2021 Andrzej Czyż był Sekretarzem  Zarządu  Towarzystwa. Wniósł bardzo istotny wkład merytoryczny w kształtowanie działalności TiFL. Kosztem wieloletniej nieodpłatnej pracy dokonał profesjonalnej archiwizacji dokumentów dotyczących całości działalności koncertowej w latach 1989 - 2013 oraz całokształtu pracy wszystkich Zarządów Towarzystwa w latach 1989 – 2021.

Uroczystość pożegnalna rozpocznie się Mszą świętą w intencji Zmarłego w kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej w czwartek 20 stycznia br. o godz. 12.00. 

Odszedł Człowiek ciepły, mądry bardzo uczciwy i bezinteresowny.
Pozostanie w naszych sercach i w pamięci.
Zarząd Towarzystwa im. Ferenca Liszta)

 

Wrocław, 16.01.2022

 

 

  • Andrzej Czyż

    Andrzej Czyż

  • Zebranie Zarządu 4 września 2021 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu<br> Drugi od lewej Sekretarz Zarządu Andrzej Czyż. Fot. Ryszard Sławczyński.

    Zebranie Zarządu 4 września 2021 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu
    Drugi od lewej Sekretarz Zarządu Andrzej Czyż. Fot. Ryszard Sławczyński.