A A A

Podziękowanie dla Mestengo Krystian Siemiński

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. Ferenca Liszta składamy Panu najserdeczniejsze podziękowanie za nieodpłatne udostępnienie serwerów i zmodernizowanie naszej strony internetowej poprzez zastosowanie systemu, który umożliwia bardzo szybki dostęp do tysięcy informacji i zdjęć fotograficznych zawartych na ponad 2000 źródłowych podstronach wjęzyku polskim i angielskim.

 

Dzięki Pańskiej kompetencji i życzliwości możemy obecnie udostępniać w optymalny sposób informacje o działalności, w której przez 24 lata wzięło udział około 2500 artystów, pedagogów i uczniów z 45 krajów.

 

Towarzystwo nie posiada pracowników biurowych, swoją aktywność opiera w dużej mierze na społecznym wkładzie pracy swoich członków oraz na pomocy finansowej władz różnych szczebli, wielu instytucji, firm oraz osób prywatnych i w związku z tym mamy bardzo ograniczone możliwości w zakresie zlecania płatnych usług.

 

Poprzez dziewięcioletnie już administrowanie naszą stroną internetową, wydatnie Pan pomógł upowszechnić informacje o naszej działalności.

 

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na dalszą współpracę i pomoc.

 

 

Zbigniew Faryniarz, Wiceprezes Towarzystwa im. F. Liszta

Juliusz Adamowski, Prezes Towarzystwa im. F. Liszta

 

Wrocław, 18 lutego 2013 r.