A A A

Wykładowcy

  • Adamowski Juliusz

    Pianista, pedagog, prelegent i działacz muzyczny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu po studiach pianistycznych pod kierunkiem prof. Włodzimierza Obidowicza.

  • Lantos Istvan

    Należy do tych najświetniejszych pianistów węgierskich, którzy w latach siedemdzie-siątych zaskoczyli swoimi umiejętnościami profesjonalnymi melomanów i krytykę muzycz- ną wielu krajów.

  • Kin Maurycy J.

    Realizator i reżyser dźwięku, nauczyciel akademicki. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej o specjalności akustyka.