A A A

Zdjęcia, nagrania i relacje medialne z koncertów „HENRYK I JÓZEF WIENIAWSCY” we wrześniu 2023 r. Photos, recordings and media reports from the "HENRYK AND JÓZEF WIENIAWSCY" concerts in September 2023.

Koncerty odbyły się w dniach 26 – 30 września 2023 r. we Wrocławiu, Oławie, Obornikach Śląskich, Trzebnicy i  w Brzegu.

The concerts took place on September  26 - 30, 2023 in Wroclaw, Olawa, Oborniki Slaskie, Trzebnica and Brzeg.


Koncerty zostały entuzjastycznie przyjęte przez licznie zgromadzonych słuchaczy.
The 1st Concerts were enthusiastically received by the numerous listeners.

Koncerty były współfinansowane z budżetów Samorządu Powiatu Trzebnickiego, Gminy Brzeg, Gminy Wrocław, Gminy Oborniki Śląskie, Centrum Sztuki w Oławie, Związek Artystów Wykonawców STOART oraz ze środków Towarzystwa im. F. Liszta.
The concerts were co-financed from the budgets of the Trzebnica County Government, the Brzeg Commune, the Wrocław Commune, the Oborniki Śląskie Commune, the Art Center in Oława, the STOART Artists' Union and the funds of the F. Liszt Society.


Nagranie transmisji online koncertu w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 26.09 2023
Recording of the online broadcast of the concer at the Music and Literature Club in Wroclaw, September 26 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=SHUQI-WN5qg

Nagranie transmisji online koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 26.09 2023, cz. I koncertu.
Recording of an online broadcast of a concert at the Silesian Piast Castle in Brzeg, September 30, 2023 part 1
https://www.facebook.com/zameBzeg/videos/267059439r638152

Nagranie transmisji online koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 26.09 2023 cz. II koncertu.
Recording of an online broadcast of a concert at the Silesian Piast Castle in Brzeg, September 30, 2023 part 2.
https://www.facebook.com/zamekBrzeg/videos/337944365259289

 • Afisz koncertu w Oławie 27 IX 2023 <br> Poster of the concert in Oława on September 27, 2023

  Afisz koncertu w Oławie 27 IX 2023
  Poster of the concert in Oława on September 27, 2023

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczó lisztowski. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26.IX.2023 r. Transmisję live online zrealizował Mieszko Strzelczyk. Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. The streaming was organised by Mieszko Strzelczyk. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczó lisztowski. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26.IX.2023 r. Transmisję live online zrealizował Mieszko Strzelczyk. Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. The streaming was organised by Mieszko Strzelczyk. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.<br> 1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023. <br> The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1472 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26 IX 2023 r . Wykonawcami byli Bartosz Bryła – skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce Fot. Andrzej Solnica.
  1472nd Liszt Evening - Wrocław, Music and Literature Club, 26th Sep 2023.
  The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

  1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

 • 1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

  1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

 • 1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

  1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

 • 1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Adam Boberski.

  1474 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 28.09.2023.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1474th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 28 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Adam Boberski.

 • 1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023,.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1476th Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg 30 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Adam Boberdki.

  1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023,.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1476th Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg 30 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Adam Boberdki.

 • 1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023,.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot.Tomasz Dragan <br>  1476th Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg 30 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by by Tomasz Dragan.

  1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023,.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot.Tomasz Dragan
  1476th Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg 30 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by by Tomasz Dragan.

 • 1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023,.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot.Tomasz Dragan <br>  1476th Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg 30 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by by Tomasz Dragan.

  1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023,.Wykonwcami byli Bartosz Bryła -skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot.Tomasz Dragan
  1476th Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg 30 Sep 2023 The performers were Bartosz Bryła violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by by Tomasz Dragan.

 • 1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023, od lewej: Bartosz Bryła, Anna Techmańska (Wice Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), Andrzej Tatarski, Juliusz Adamowski. Fot. Adam Boberski. 1476 Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg from left: Bartosz Bryła, A nna Techmańska (Deputy Director of the Silesian Piast Museum in Brzeg), Andrzej Tatarski, Juliusz Adamowski. Photo by Adam Boberski

  1476 Wieczór lisztowski, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. 30.09.2023, od lewej: Bartosz Bryła, Anna Techmańska (Wice Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), Andrzej Tatarski, Juliusz Adamowski. Fot. Adam Boberski. 1476 Liszt Evening - Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg from left: Bartosz Bryła, A nna Techmańska (Deputy Director of the Silesian Piast Museum in Brzeg), Andrzej Tatarski, Juliusz Adamowski. Photo by Adam Boberski

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.

  1475 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 29.09.2023 r. Wykonawcami byli Bartosz Bryła - skrzypce, Andrzej Tatarski - fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1475th Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 29 Sep 2023. The performers were Bartosz Bryła - violin, Andrzej Tatarski - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec.