A A A

XVI Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny - 2009

Zdjęcia z Kursu - Maciej Szwed (z wyjątkiem 4 zdjęć oznaczonych innym autorstwem).

 • I rząd: (od lewej): profesor kursu Aleksiej Orłowiecki, Maria Serafin - tłumaczka, Anna Jabłońska - Dyrektor PSM II stopnia, Magdalena Steliga - Vice Dyrektor PSM,  II rząd: Aleksandra Baron, Violetta Koss (USA/Polska), Juliusz Adamowski - kierownik kursu, Ryszard Sławczyński - Klub Muzyki i Literatury  III rząd: Karolina Czech, Marta Czech, Tamara Niekludow, Michał Błaszczyk  IV rząd: Krisztina Taraszova (Węgry), Brigitta Taraszova (Węgry), Grzegorz Niemczuk, Piotr Kowal. Zenon Szklarz - Kierownik gospodarczy PSM

  I rząd: (od lewej): profesor kursu Aleksiej Orłowiecki, Maria Serafin - tłumaczka, Anna Jabłońska - Dyrektor PSM II stopnia, Magdalena Steliga - Vice Dyrektor PSM, II rząd: Aleksandra Baron, Violetta Koss (USA/Polska), Juliusz Adamowski - kierownik kursu, Ryszard Sławczyński - Klub Muzyki i Literatury III rząd: Karolina Czech, Marta Czech, Tamara Niekludow, Michał Błaszczyk IV rząd: Krisztina Taraszova (Węgry), Brigitta Taraszova (Węgry), Grzegorz Niemczuk, Piotr Kowal. Zenon Szklarz - Kierownik gospodarczy PSM

 • Lekcja z Violettą Koss; tłumaczy Maria Serafin

  Lekcja z Violettą Koss; tłumaczy Maria Serafin

 • Lekcje z Karoliną Czech i Krisztiną Taraszovą

  Lekcje z Karoliną Czech i Krisztiną Taraszovą

 • Aleksiej Orłowiecki

  Aleksiej Orłowiecki

 • Wykonawcy koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 21.08.2009: Karolina Czech, Violetta Koss, Marta Czech, Aleksandra Baron, Tamara Niekludow, Krisztina Taraszova

  Wykonawcy koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 21.08.2009: Karolina Czech, Violetta Koss, Marta Czech, Aleksandra Baron, Tamara Niekludow, Krisztina Taraszova

 • Słuchacze koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 21.08.2009.

  Słuchacze koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 21.08.2009.

 • Krisztina Taraszova podczas koncertu w Filharmonii Wrocławskiej 23.08.2009.

  Krisztina Taraszova podczas koncertu w Filharmonii Wrocławskiej 23.08.2009.

 • Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

  Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

 • Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

  Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

 • Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

  Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

 • Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

  Maurycy Kin podczas wykładu w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej

 • Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Zygmunt Komuszyna i Juliusz Adamowski podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury)

  Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Zygmunt Komuszyna i Juliusz Adamowski podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury)

 • Tamara Niekludow podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury)

  Tamara Niekludow podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury)

 • Violetta Koss podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury, 27.08.2009.)

  Violetta Koss podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury, 27.08.2009.)

 • Brigitta Taraszova otrzymuje kwiaty podczas koncertu w Klubie Muz. i Literatury kończącego kurs)

  Brigitta Taraszova otrzymuje kwiaty podczas koncertu w Klubie Muz. i Literatury kończącego kurs)

 • Aleksandra Baron podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury, 27.08.2009.)

  Aleksandra Baron podczas koncertu kończącego kurs (Klub Muz. i Literatury, 27.08.2009.)

 • Kwiaty i upominek otrzymuje Ryszard Sławczyński - Współgospodarz Klubu Muzyki i Literatury

  Kwiaty i upominek otrzymuje Ryszard Sławczyński - Współgospodarz Klubu Muzyki i Literatury

 • Słuchacze koncertu kończącego kurs w Klubie Muzyki i Literatury 27.08.2009. Na pierwszym planie Zygmunt Komuszyna, Regionalny Wizytator CEA

  Słuchacze koncertu kończącego kurs w Klubie Muzyki i Literatury 27.08.2009. Na pierwszym planie Zygmunt Komuszyna, Regionalny Wizytator CEA

 • Zapowiedź wręczenia dyplomu Grzegorzowi Niemczukowi (pomagał wręczać dyplomy i upominki wszystkim pozostałym uczestnikom kursu)

  Zapowiedź wręczenia dyplomu Grzegorzowi Niemczukowi (pomagał wręczać dyplomy i upominki wszystkim pozostałym uczestnikom kursu)

 • Toast rozpoczynający spotkanie kończące kurs

  Toast rozpoczynający spotkanie kończące kurs

 • Maria Serafin i Juliusz Adamowski

  Maria Serafin i Juliusz Adamowski

 • Podziękowanie dla Aleksieja Orłowieckiego

  Podziękowanie dla Aleksieja Orłowieckiego

 • Podziękowanie dla Aleksieja Orłowieckiego

  Podziękowanie dla Aleksieja Orłowieckiego