A A A

Wykonawcy koncertów » Pianiści (398)

Rzeszutek Michalina

Michalina Kociołek (do 2021 r. występowała pod nazwiskiem Michalina Rzeszutek) ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, uzysku-jąc szereg nagród i wyróżnień na dziecięcych i młodzieżowych konkursach pianistycznych.

Jest absolwentką (2019) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza.

Podczas studiów zdobyła III nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Duetów Kameralnych oraz wyróżnienie na Akademickim Konkursie Duetów Wokalnych.

Obecnie pracuje jako korepetytor na Wydziale Wokalnym macierzystej Uczelni i jest akompaniatorem w klasie śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia imienia Ryszarda

Bukowskiego we Wrocławiu.
Brała udział w licznych kursach mistrzowskich solistycznych i kameralnych, podczas których doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem wielu wybitnych profesorów (m.in. Andrzej Jasiński, Kevin Kenner, Philippe Giusiano i Alexei Orlovetsky).

W sezonie artystycznym 2018/2019 jako jedna z ośmiu pianistów była członkiem studium pieśni „Udo Reinemann International Masterclasses” w Operze Królewskiej w Brukseli, podczas którego miała okazję pracować pod kierunkiem wybitnych artystów i pedagogów (Julius Drake, Siergiej Leiferkus, Christian Pregardien, Sara Mingardo, Eric Schneider).

W 2018 roku wystąpiła z cyklem recitali chopinowskich w ramach „Wieczorów lisztowskich” zorganizowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta we Wrocławiu z okazji 108. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
W latach 2020 i 2021 ponownie wystąpiła (pod nazwiskiem Rzeszutek) z recitalami fortepianowymi w ramach „Wieczorów lisztowskich”.

Od 2019 roku jest stypendystką Fundacji Piotra Klera, która wspiera i promuje młodych utalentowanych pianistów.

 

Aktualizacja - styczeń 2022  •  Michalina Rzeszutek
    Michalina Rzeszutek