A A A

Nagranie, zdjęcia i relacja medialna z koncertów Kacpra Dębosza w lutym 2023 r.

Zdjęcia, nsgranie i relacje medialne z koncertów Kacpra Dębosza w lutym 2023 r.
Photos, recording and media reviews from Kacper Dębosz`s recitals in February 2023.

Koncerty odbyły się w dniach 23 – 28 lutego 2023 r. w Obornikach Śląskich, Trzebnicy, Oławie i Wrocławiu.
The concerts took place on February 23 -28, 2023 in Oborniki Slaskie Trzebnica, Olawa and Wroclaw

Koncerty były współfinansowane przez Gminę Wrocław, Obornicki Ośrodek Kultury i Towarzystwa im. F. Liszta.
The concerts were co-financed by the Wroclaw Commune, Centre of Culture in Oborniki Slaskie and F. Liszt Society.

 

Nagranie transmisji online koncertu w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 28.03.2023.
Recording of the online broadcast of the concert at the Music and Literature Club in Wroclaw, March 28, 2023.


 • 1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Kacper Dębosz – fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, Photo by Jolanta Nitka.

  1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Kacper Dębosz – fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, Photo by Jolanta Nitka.

 • 1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Kacper Dębosz – fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka. <br>  1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, Photo by Jolanta Nitka.

  1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Kacper Dębosz – fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Jolanta Nitka.
  1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, Photo by Jolanta Nitka.

 • 1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023.  Od lewej: Juliusz Adamowski, Halina Muszak – Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, Kacper Dębosz. Photo by Jolanta Nitka.<br> 1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, <br>  From left: Juliusz Adamowski, Halina Muszak - Director of the Cultural Center in Oborniki Slaskie, Kacper Dębosz. <br>Photo

  1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Od lewej: Juliusz Adamowski, Halina Muszak – Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, Kacper Dębosz. Photo by Jolanta Nitka.
  1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023,
  From left: Juliusz Adamowski, Halina Muszak - Director of the Cultural Center in Oborniki Slaskie, Kacper Dębosz.
  Photo

 • 1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Od lewej: Juliusz Adamowski, kierująca działanością Saloniku Jolanta Nitka, Kacper Dębosz. <br> 1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, From left: Juliusz Adamowski, Jolanta Nitka – Parlour manager, Kacper Dębosz. Photo by Halina Muszak.

  1457 Wieczór lisztowski - Salonik w Obornikach Śląskich, 23.03.2023. Od lewej: Juliusz Adamowski, kierująca działanością Saloniku Jolanta Nitka, Kacper Dębosz.
  1457th Liszt Evening - Parlour in Oborniki Slaskie, 23rd March 2023, From left: Juliusz Adamowski, Jolanta Nitka – Parlour manager, Kacper Dębosz. Photo by Halina Muszak.

 • 1458 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 24.02.2023 r. Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1358st Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 24 Feb 2023. The performers were Kacper Debosz - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec. 8

  1458 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 24.02.2023 r. Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1358st Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 24 Feb 2023. The performers were Kacper Debosz - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec. 8

 • 1458 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 24.02.2023 r. Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec <br>. 1358st Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 24 Feb 2023. The performers were Kacper Debosz - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec. 8

  1458 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 24.02.2023 r. Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Waldemar Marzec
  . 1358st Liszt Evening. Trzebnica, the District Office, 24 Feb 2023. The performers were Kacper Debosz - piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Waldemar Marzec. 8

 • 1458 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 24.02.2023 r. Sabina Jankowska – Skarbnik Towarzystwa im. F. Liszta i Juliusz Adamowski – Prezes Towarzystwa rozmawiają po koncercie z członkami TiFL w Trzebnicy. Fot. Waldemar Marzec.<br> 1358 Liszt Evening. Trzebnica, District Office Hall, February 24, 2023. Sabina Jankowska - Treasurer of the Society of F. Liszta and Juliusz Adamowski - President of the Society talk after the concert with members of TiFL in Trzebnica. Photo. Waldemar Marzec.

  1458 Wieczór lisztowski. Trzebnica, Sala Starostwa Powiatowego, 24.02.2023 r. Sabina Jankowska – Skarbnik Towarzystwa im. F. Liszta i Juliusz Adamowski – Prezes Towarzystwa rozmawiają po koncercie z członkami TiFL w Trzebnicy. Fot. Waldemar Marzec.
  1358 Liszt Evening. Trzebnica, District Office Hall, February 24, 2023. Sabina Jankowska - Treasurer of the Society of F. Liszta and Juliusz Adamowski - President of the Society talk after the concert with members of TiFL in Trzebnica. Photo. Waldemar Marzec.

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r . Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.<br> 1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023. <br> The performers were Kacper Marut piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica. .

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r . Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023.
  The performers were Kacper Marut piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica. .

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r . Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.<br> 1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023. <br> The performers were Kacper Marut piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica. .

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r . Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023.
  The performers were Kacper Marut piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica. .

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r . Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.<br> 1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023. <br> The performers were Kacper Marut piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica. .

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r . Wykonawcami byli Kacper Dębosz - fortepian i Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023.
  The performers were Kacper Marut piano and Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Andrzej Solnica. .

 • 1459 Wieczór lisztowski. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26.02.2020 r. Transmisję live online zrealizował Mieszko Strzelczyk. Fot. Andrzej Solnica.<br> 1459th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 26th Feb 2020. The streaming was organised by Mieszko Strzelczyk. Photo by Andrzej Solnica.

  1459 Wieczór lisztowski. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 26.02.2020 r. Transmisję live online zrealizował Mieszko Strzelczyk. Fot. Andrzej Solnica.
  1459th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 26th Feb 2020. The streaming was organised by Mieszko Strzelczyk. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r., Kacper Dębosz.- fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica. <br> 1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023 r., Kacper Dębosz.- piano, Juliusz Adamowdki – commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r., Kacper Dębosz.- fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023 r., Kacper Dębosz.- piano, Juliusz Adamowdki – commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r., Kacper Dębosz.- fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica. <br> 1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023 r., Kacper Dębosz.- piano, Juliusz Adamowdki – commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r., Kacper Dębosz.- fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023 r., Kacper Dębosz.- piano, Juliusz Adamowdki – commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r., Kacper Dębosz.- fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica. <br> 1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023 r., Kacper Dębosz.- piano, Juliusz Adamowdki – commentary. Photo by Andrzej Solnica.

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r., Kacper Dębosz.- fortepian, Juliusz Adamowski – słowo o muzyce. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wrocław, Music and Literature Club, 28th Feb 2023 r., Kacper Dębosz.- piano, Juliusz Adamowdki – commentary. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r. Kacper Dębosz. Fot. Andrzej Solnica. <br> 1459 th Liszt Evening. Wroclaw, Music and Literature Club, 28th Feb 2023. Kacper Debosz. Photo by Andrzej Solnica.

  1459 Wieczór lisztowski - Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 28.02.2023 r. Kacper Dębosz. Fot. Andrzej Solnica.
  1459 th Liszt Evening. Wroclaw, Music and Literature Club, 28th Feb 2023. Kacper Debosz. Photo by Andrzej Solnica.