A A A

Nagrania audio-video wszystkich Wieczorow Lisztowskich w KMiL we Wrocławiu od listopada 2020 r.

Nagrania transmisji online wszystkich Wieczorów Lisztowskich w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu od listopada 2020 r.


Otworzy się (czasem po chwili) strona Klubu Muzyki i Literatury na YouTube.


Poniżej podkreślonego napisu W I D E O znajdują się wizerunki nagrań 16 Wieczorów Lisztowskich oraz nagrań ponad 100 innych koncertów i różnych spotkań. Wizerunkami Wieczorów lisztowskich są afisze koncertów.