A A A

Zdjęcia z XXIII Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego cz. II

W Kursie wzięło udział 23 pianistek i pianistów z Chin, Japonii, Południowej Korei i Polski.

Byli to studenci i absolwenci:

Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,

l’Ecole Normale de Musique de Paris (Anne Quefelec),

Beijing Contemporary Music Academy w Pekinie,

Royal Academy of Music w Londynie

oraz uczniowie:

OSM II st w Białymstoku, OSM II st we Wrocławiu, OSM I i II st w Bytomiu

Uczestnikom zapewniono:

Uczestnictwo w prawie 100 lekcjach (godziny zegarowe) profesorów kursu (Andrzej Jasiński Katowice, Aleksiej Orłowiecki Sankt Petersburg) i prowadzonych przez nich próbach do koncertów oraz udział w 5 wykładach teoretycznych na temat relacji Chopin Mozart (prof. A. Jasiński), akustyki sal koncertowych, techniki nagrań, percepcji dźwięku w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej (dr Maurycy Kin) poświęconych nauce techniki gry á vista i funkcjonowaniu fortepianu (Juliusz Adamowski).

W ramach kursu odbyło się pięć koncertów (w Sali Filharmonii NFMi Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu oraz w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju) z udziałem 17 solistów z 4 krajów (łącznie 27 występów solistycznych, ponieważ 8 osób wystąpiło dwukrotnie, a jedna trzykrotnie).

 

Zdjęcia - część druga:

Lekcje, wykłady, koncerty i wręczenie dyplomów w dniach 22-26 sierpnia 2016 r.

 • Prof. Andrzej Jasiński podczas lekcji z Jiaoyang Zhang. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński podczas lekcji z Jiaoyang Zhang. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alicja Faryniarz, Jolanta Selwesiuk, prof. Aleksiej Orłowiecki i prof. Zbigniew Faryniarz w Klubie Muzyki i Literatury przed wykładem prof. Andrzeja Jasińskiego 23.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Prof. Alicja Faryniarz, Jolanta Selwesiuk, prof. Aleksiej Orłowiecki i prof. Zbigniew Faryniarz w Klubie Muzyki i Literatury przed wykładem prof. Andrzeja Jasińskiego 23.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • W Klubie Muzyki i Literatury były wyłożone kroniki wszystkich międzynarodowych mistrzowskich kursów pianistycznych od r.1993 r. Fot. Tomasz Orlow.

  W Klubie Muzyki i Literatury były wyłożone kroniki wszystkich międzynarodowych mistrzowskich kursów pianistycznych od r.1993 r. Fot. Tomasz Orlow.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. prof. Andrzej Jasiński i tłumacz Dariusz Adamowski. Fot. Andrzej Solnica.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. prof. Andrzej Jasiński i tłumacz Dariusz Adamowski. Fot. Andrzej Solnica.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. prof. Andrzej Jasiński i tłumacz Dariusz Adamowski. Fot. Andrzej Solnica.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. prof. Andrzej Jasiński i tłumacz Dariusz Adamowski. Fot. Andrzej Solnica.

 • Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  Koncert-wykład prof. Andrzeja Jasińskiego na temat relacji Chopin - Mozart. Klub Muzyki i Literatury 23.08.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński i Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński i Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Podziękowanie dla prof. Andrzeja Jasińskiego (Ryszard Sławczyński, Juliusz Adamowski, Dariusz Adamowski). Fot. Tomasz Orlow.

  Podziękowanie dla prof. Andrzeja Jasińskiego (Ryszard Sławczyński, Juliusz Adamowski, Dariusz Adamowski). Fot. Tomasz Orlow.

 • Podziękowanie dla prof. Andrzeja Jasińskiego. Od lewej: Karol Czołpiński, prof. Andrzej Jasiński, Aleksandra Dąbek, Dariusz Adamowski, Juliusz Adamowski). Fot. Andrzej Solnica.

  Podziękowanie dla prof. Andrzeja Jasińskiego. Od lewej: Karol Czołpiński, prof. Andrzej Jasiński, Aleksandra Dąbek, Dariusz Adamowski, Juliusz Adamowski). Fot. Andrzej Solnica.

 • Koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • Koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Od lewej: od lewej; Juliusz Adamowski, Natalia Zaleska, Izabela Wilga, Martyna Gąsiewska, Michał Selwesiuk, Bartłomiej Tabor, Emilia Stefanowska, Aleksandra Dąbek, Piotr Orlow. Fot. Tomasz Orlow.

  Koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Od lewej: od lewej; Juliusz Adamowski, Natalia Zaleska, Izabela Wilga, Martyna Gąsiewska, Michał Selwesiuk, Bartłomiej Tabor, Emilia Stefanowska, Aleksandra Dąbek, Piotr Orlow. Fot. Tomasz Orlow.

 • Piotr Orlow - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Piotr Orlow - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • Aleksandra Dąbek - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Aleksandra Dąbek - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • Bartłomiej Tabor - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Bartłomiej Tabor - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • Martyna Gąsiewska - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

  Martyna Gąsiewska - pamiątkowe zdjęcie po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 24.08.2016. Fot. Tomasz Orlow.

 • Wykład Juliusza Adamowskiego na temat funkcjonowania fortepianu i oceny prawidłowości jego przygotowania. Fot. Tomasz Orlow.

  Wykład Juliusza Adamowskiego na temat funkcjonowania fortepianu i oceny prawidłowości jego przygotowania. Fot. Tomasz Orlow.

 • Wykład Juliusza Adamowskiego na temat funkcjonowania fortepianu i oceny prawidłowości jego przygotowania. Fot. Tomasz Orlow.

  Wykład Juliusza Adamowskiego na temat funkcjonowania fortepianu i oceny prawidłowości jego przygotowania. Fot. Tomasz Orlow.

 • Wykład Juliusza Adamowskiego na temat funkcjonowania fortepianu i oceny prawidłowości jego przygotowania. Tłumaczył Dariusz Adamowski. Fot. Andrzej Solnica.

  Wykład Juliusza Adamowskiego na temat funkcjonowania fortepianu i oceny prawidłowości jego przygotowania. Tłumaczył Dariusz Adamowski. Fot. Andrzej Solnica.

 • Po grupowym zdjęciu uczestników kursu omawiano sprawy organizacyjne. Fot. Andrzej Solnica.

  Po grupowym zdjęciu uczestników kursu omawiano sprawy organizacyjne. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski dziękuje prof. Aleksiejowi Orłowieckiemu. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski dziękuje prof. Aleksiejowi Orłowieckiemu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski dziękuje tłumaczce kursu prof. Marii Serafin. Fot. Andrzej Solnica

  Juliusz Adamowski dziękuje tłumaczce kursu prof. Marii Serafin. Fot. Andrzej Solnica

 • Juliusz Adamowski dziękuje Kierowniczce Hotelu Savoy Annie Rymarczuk. Fot. Andrzej Solnica

  Juliusz Adamowski dziękuje Kierowniczce Hotelu Savoy Annie Rymarczuk. Fot. Andrzej Solnica

 • Juliusz Adamowski dziękuje Dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury Ryszardowi Sławczyńskiemu. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski dziękuje Dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury Ryszardowi Sławczyńskiemu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Yiayi Li podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  Yiayi Li podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Yiayi Li podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  Yiayi Li podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • John Bae podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  John Bae podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • John Bae podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  John Bae podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Agata Kucharska podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  Agata Kucharska podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Agata Kucharska podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  Agata Kucharska podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Zofia Dynak podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  Zofia Dynak podczas koncertu na zakończenie kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Słuchacze koncertu kończącego kurs. Fot. Andrzej Solnica.

  Słuchacze koncertu kończącego kurs. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski prezentuje dyplom kursu. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski prezentuje dyplom kursu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Mateusz Duda. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Mateusz Duda. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Zofia Dynak. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Zofia Dynak. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Weronika Górska. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Weronika Górska. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Marcin Kawczyński. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Marcin Kawczyński. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Agata Kucharska. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Agata Kucharska. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Miho Nishimura. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Miho Nishimura. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Piotr Orlow. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Piotr Orlow. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Justyna Philipp. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Justyna Philipp. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Michalina Rzeszutek. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Michalina Rzeszutek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Michał Selwesiuk. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Michał Selwesiuk. Fot. Andrzej Solnica.

 • Dyplom otrzymuje Emilia Stefanowska. Fot. Andrzej Solnica.

  Dyplom otrzymuje Emilia Stefanowska. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Prof. Aleksiej Orłowiecki i Małgorzata Jasińska. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.Dyplom otrzymuje Emilia Stefanowska. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Prof. Aleksiej Orłowiecki i Małgorzata Jasińska. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.Dyplom otrzymuje Emilia Stefanowska. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Podziękowanie dla tłumacza Dariusza Adamowskiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Podziękowanie dla tłumacza Dariusza Adamowskiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Małgorzata Jasińska, Alicja Faryniarz i Zbigniew Faryniarz przeglądają kroniki poprzednich kursów. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Małgorzata Jasińska, Alicja Faryniarz i Zbigniew Faryniarz przeglądają kroniki poprzednich kursów. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Od lewej: Justyna Philips, Alicja Faryniarz, Małgorzata Jasińska i Weronika Górska przeglądają kroniki poprzednich kursów. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Od lewej: Justyna Philips, Alicja Faryniarz, Małgorzata Jasińska i Weronika Górska przeglądają kroniki poprzednich kursów. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Maria Serafin i Aleksiej Orłowiecki. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Maria Serafin i Aleksiej Orłowiecki. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Podziękowanie dla prof. Aleksieja Orłowieckiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Podziękowanie dla prof. Aleksieja Orłowieckiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Tort z napisem „spasibo” (dziękujemy) dla prof. Aleksieja Orłowieckiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Tort z napisem „spasibo” (dziękujemy) dla prof. Aleksieja Orłowieckiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Tort rozdziela Małgorzata Jasińska. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Tort rozdziela Małgorzata Jasińska. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Podziękowanie dla kierownika kursu Juliusza Adamowskiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Podziękowanie dla kierownika kursu Juliusza Adamowskiego. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Aleksiej Orłowiecki i Juliusza Adamowski rozmawiają o następnym kursie w roku 2017. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące kurs 26.08.2016. Aleksiej Orłowiecki i Juliusza Adamowski rozmawiają o następnym kursie w roku 2017. Klub Muzyki i Literatury. Fot. Andrzej Solnica.