A A A

Zdjęcia z majowych Wieczorów lisztowskich (Rafał Majzner - tenor, Jerzy Owczarz -fortepian)

Koncerty, które odbyły się 9 maja w Centrum Sztuki w Oławie i 13 maja w klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, zostały bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy.

 

Zapowiedź koncertu w na stronie internetowej Centrum Sztuki w Oławie

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br>Od lewej: Jerzy Owczarz - fortepian, Juliusz Adamowski - słowo o muzyce, Rafał Majzner - tenor, <br> uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Fot. Paweł Beresiuk.

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Od lewej: Jerzy Owczarz - fortepian, Juliusz Adamowski - słowo o muzyce, Rafał Majzner - tenor,
  uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Fot. Paweł Beresiuk.

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Rafał Majzner - tenor. Fot. Paweł Beresiuk

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Rafał Majzner - tenor. Fot. Paweł Beresiuk

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Paweł Beresiuk

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Paweł Beresiuk

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Rafał Majzner - tenor. Fot. Paweł Beresiuk

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Rafał Majzner - tenor. Fot. Paweł Beresiuk

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Jerzy Owczarz - fortepian, Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Paweł Beresiuk.

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Jerzy Owczarz - fortepian, Juliusz Adamowski - słowo o muzyce. Fot. Paweł Beresiuk.

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Paweł Beresiuk

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Paweł Beresiuk

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Słuchacze - uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Fot. Paweł Beresiuk.

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Słuchacze - uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Fot. Paweł Beresiuk.

 • 175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Paweł Beresiuk

  175 Koncert dla młodzieży z cyklu „Jak słuchać Muzyki?” Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Paweł Beresiuk

 • Juliusz Adamowski otrzymał pisemne podziękowanie od Dyrekcji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu za realizowany od wielu lat cykl koncertów umuzykalniających dla uczniów i nauczycieli tego centrum kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. <br> Na zdjęciu wykonawcy koncertu i przedstawiciele pedagogów i uczniów.

  Juliusz Adamowski otrzymał pisemne podziękowanie od Dyrekcji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu za realizowany od wielu lat cykl koncertów umuzykalniających dla uczniów i nauczycieli tego centrum kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  Na zdjęciu wykonawcy koncertu i przedstawiciele pedagogów i uczniów.

 • Juliusz Adamowski otrzymał pisemne podziękowanie od Dyrekcji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu za realizowany od wielu lat cykl koncertów umuzykalniających dla uczniów i nauczycieli tego centrum kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. <br> Na zdjęciu wykonawcy koncertu i przedstawiciele pedagogów i uczniów.

  Juliusz Adamowski otrzymał pisemne podziękowanie od Dyrekcji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu za realizowany od wielu lat cykl koncertów umuzykalniających dla uczniów i nauczycieli tego centrum kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  Na zdjęciu wykonawcy koncertu i przedstawiciele pedagogów i uczniów.

 • 1208 Wieczór lisztowski - Jerzy Owczarz, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - Jerzy Owczarz, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski - Rafał Majzner, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. <br> Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - Rafał Majzner, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016.
  Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz - fortepian, Rafał Majzner - tenor <br> Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz - fortepian, Rafał Majzner - tenor
  Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz - fortepian, Rafał Majzner - tenor <br> Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz - fortepian, Rafał Majzner - tenor
  Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz - fortepian. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski - słuchacze, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - słuchacze, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski - słuchacze, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - słuchacze, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski - Jerzy Owczarz i Rafał Majzner. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - Jerzy Owczarz i Rafał Majzner. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski - słuchacze. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - słuchacze. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski - Juliusz Adamowski. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski - Juliusz Adamowski. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Rafał Majzner - tenor. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Rafał Majzner - tenor. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Jerzy Owczarz - fortepian. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Jerzy Owczarz - fortepian. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Juliusz Adamowski dziękuje Jerzemu Owczarzowi i Rafałowi Majznerowi. <br> Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Juliusz Adamowski dziękuje Jerzemu Owczarzowi i Rafałowi Majznerowi.
  Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz i Rafał Majzner<br>  dziękują obecnym na Sali profesorom Zbigniewowi Faryniarzowi i Eugeniuszowi Sąsiadkowi, pod których kierunkiem kończyli wyższe studia w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Katowicach. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz i Rafał Majzner
  dziękują obecnym na Sali profesorom Zbigniewowi Faryniarzowi i Eugeniuszowi Sąsiadkowi, pod których kierunkiem kończyli wyższe studia w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Katowicach. Fot. Andrzej Solnica.

 • 1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz i Rafał Majzner<br>  dziękują obecnym na Sali profesorom Zbigniewowi Faryniarzowi i Eugeniuszowi Sąsiadkowi, pod których kierunkiem kończyli wyższe studia w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Katowicach. Fot. Andrzej Solnica.

  1208 Wieczór lisztowski, Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 13.05.2016. Jerzy Owczarz i Rafał Majzner
  dziękują obecnym na Sali profesorom Zbigniewowi Faryniarzowi i Eugeniuszowi Sąsiadkowi, pod których kierunkiem kończyli wyższe studia w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Katowicach. Fot. Andrzej Solnica.