A A A

VII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA IM. F. LISZTA

 

Zarząd Towarzystwa im. F. Liszta ustalił termin VII Walnego Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia na sobotę, 6 listopada br.

 

Spełniając statutowy wymóg powiadomienie Członków Towarzystwa o terminie Walnego Zgromadzenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, zostały już wysłane listowne lub e-mailowe zawiadomienia do wszystkich Członków TiFL.

 

Oczywiście mam świadomość, że przebieg pandemii koronawirusa COVID-19 może utrudnić, lub (oby nie) uniemożliwić odbycie w zaplanowanym terminie Walnego Zgromadzenia.

 

Wszelkie ewentualne nowe decyzje w tej sprawie zostaną natychmiast zamieszczone na tej stronie internetowej  i sukcesywnie przekazane pocztą elektroniczną oraz przekazane telefonicznie osobom nie mającym adresu e-mailowego.

 

Juliusz Adamowski, 6 października 2021 r.

 

Główne wejście do Zamku Piastów Śląskich jest remontowane i w związku z tym trzeba obejść budynek z lewej strony i wejść od tyłu, przez dziedziniec. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali koncertowej na I piętrze.

Bardzo proszę o maksymalne przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Ponieważ będziecie Państwo proszeni o podpisanie listy obecności, proszę o zabranie jakiegoś przyrządu do pisania.

Juliusz Adamowski, 1 listopada 2021 r.


WŁADZE TOWARZYSTWA WYBRANE NA VII WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW 06.11.2021 r.

ZARZĄD
Prezes
Juliusz Adamowski - pianista, pedagog, popularyzator muzyki (Wrocław)
Wiceprezesi:
Izabela Hayduk-Hawrylak - dr prawa, pianistka (Wrocław)
Zbigniew Faryniarz - pianista, profesor Akademii Muzycznej (Wrocław)
Michał Michalski - pianista, doktorant Akademii Muzycznej (Wrocław)

Sekretarz:

Anna Techmańska - historyk, wicedyrektor Muzeum Piastów Śląskich (Brzeg),

Skarbnik:

Sabina  Jankowska - prawnik (Trzebnica)

Członkowie:

Michał Błaszczyk - nauczyciel Pąństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (Zgorzelec)

Andrzej Czyż - technik budowlany (Brzeg)
Władysław Daleczko - matematyk, oficer rezerwy (Morzęcin Wielki)
Danuta Mroczek-Szlezer - pianistka, profesor Akademii Muzycznej (Kraków)

Zastępcy Członków:
Aneta Łochańska-Czerkas (Oborniki Ślaskie) 
Irena Kahalik (Trzebnica)
Halina Muszak (Oborniki Śląskie)
Aleksandra Rzewuska (Trzebnica)


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:
Andrzej Duber - nauczyciel akademicki (Brzeg)
Wiceprzewodnicząca:
Barbara Duber - lekarz okulista (Brzeg)
Członek:
Kilar Małgorzata -  muzyk, informatyk (Wrocław)
Zastępcy Członków:
Teresa Marzec (Trzebnica)
Waldemar Marzec (Trzebnica)

 

SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący:
Jadwiga Ludowicz - nauczyciel (Wrocław)
Członkowie:
Zdzisław Bednarek - lekarz, dr nauk medycznych (Wrocław)
Marek Ćwirko - lekarz, dr nauk medycznych (Wrocław)
Zastępcy Członków:
Jarosław Gomółka (Kurznie)
Irena Zielińska (Oborniki Śląskie)