A A A

NIE ŻYJE PROFESOR ZOFIA ZAGAJEWSKA-SZLEZER

14 października 2017 r. zmarła w Krakowie Ś.p. Profesor Zofia Zagajewska-Szlezer, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń muzyków, emerytowana Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Krakowie, Członek założyciel Towarzystwa im. F. Liszta.

 

W Akademii Muzycznej w Krakowie była m. in.:

Prodziekanem Wydziału Instrumentalnego (1984-1987),

Kierownikiem Zakładu Pedagogiki Fortepianowej (1992-1996),

wieloletnim Kierownikiem Międzyuczelnianego Studium Doskonalenia Dydaktyczno Pedagogicznego,

Studium Doskonalenia Podyplomowego oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogiki Muzycznej.

 

Profesor Zofia Zagajewska-Szlezer była pedagogiem pełnym pasji, temperamentu i oddania dla Muzyki i swoich studentów.

 

Za swoją działalność otrzymała m. in. Krzyż  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Nagrody Ministra Kultury i Sztuki.

 

W osobie Profesor Zofii Zagajewskiej-Szlezer żegnamy wybitnego artystę i pedagoga, Człowieka wielkiej kultury, szlachetności i skromności, Człowieka zasłużonego dla polskiej kultury.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 października 2017 roku  na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Cześć Jej pamięci.

  • <b>Profesor Zofia Zagajewska-Szlezer</b>

    Profesor Zofia Zagajewska-Szlezer