A A A

NIE ŻYJE PROFESOR WŁODZIMIERZ OBIDOWICZ

29 czerwca 2016 r. zmarł we Wrocławiu Profesor Włodzimierz Obidowicz, wybitny pianista i pedagog, wychowawca wielu pokoleń pianistów, członek założyciel Towarzystwa im. F. Liszta.

 

W 1955 r. ukończył z wyróżnieniem krakowską PWSM po studiach pianistycznych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Koncertował od 13 roku życia występując w kraju i za granicą (m. in. w Belgii, Holandii, Niemczech). Dokonał szeregu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i TV oraz dla radia w Belgii. Ze szczególnym upodobaniem wykonywał utwory J. S. Bacha, F. Chopina i C. Debussy'ego.

 

W 1955 r. objął klasę fortepianu w PWSM we Wrocławiu, w 1983 r. otrzymał tytuł profesora.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przez prawie 30 lat (1972-2001) kierował Katedrą, w latach 1969-1972 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego, a w latach 1984-1987 Prorektora Uczelni. Jego studenci uzyskali szereg nagród na krajowych i zagranicznych konkursach (m.in. w USA i we Włoszech).

 

Był współinicjatorem oraz wieloletnim pedagogiem i kierownikiem artystycznym Mistrzowskich Kursów Pianistycznych w Dusznikach Zdroju.   Wielokrotnie brał udział w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

 

Za działalność artystyczną i dydaktyczną otrzymał wysokie odznaczenia i szereg nagród.

 

W osobie Profesora Włodzimierza Obidowicza żegnamy wybitnego artystę i pedagoga, Człowieka wielkiej kultury, szlachetności i skromności.

 

Cześć Jego pamięci

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we Wrocławiu 2 lipca na Cmentarzu św. Maurycego przy ul. Działkowej (Skowronia Góra).

  • Profesor Włodzimierz Obidowicz  03.01.1930 - 29.06.2016

    Profesor Włodzimierz Obidowicz 03.01.1930 - 29.06.2016