A A A

Lantos Istvan

 

Należy do tych najświetniejszych pianistów węgierskich, którzy w latach siedemdzie-siątych zaskoczyli swoimi umiejętnościami profesjonalnymi melomanów i krytykę muzycz- ną wielu krajów.

 


 

Po ukończeniu konserwa-torium im. B. Bartoka w Budapeszcie, gdzie kształcił się pod kierunkiem wybitnej pianistki Erzsébet Tusa, odbył studia w Akademii Muzycznej im. F. Liszta u prof. Petera Solymosa. Międzynarodowa kariera Istvána Lantosa rozpoczęła się w 1970 roku dużym sukcesem artystycznym na międzynarodowym festiwalu muzycznym w Bayreuth. Od tego czasu koncertował w około stu miastach Europy, Ameryki oraz Japonii. Dokonał szeregu nagrań m.in. dla BBC w Londynie, Radio France w Paryżu, WDR w Kolonii, Canadian Radio w Montrealu i Magyar Radio w Budapeszcie. Ukazało się również pod jego redakcją w wydawnictwie wydanie ?Das Wohltemperiete Klavier J.S. Bacha. István Lantos znany jest również jako znakomity organista. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród Radia Węgierskiego oraz w 1974 r. nagrodę państwową im. Ferenca Liszta. Działalność artystyczną łączy od szeregu lat z pedagogiką. Jest profesorem w Akademii Muzycznej w Budapeszcie (w latach 1994-97 był Rektorem tej Uczelni) i Uniwersytetu w Sapporo w Japonii. Prowadzi międzynarodowe mistrzowskie kursy pianistyczne w Japonii, Finlandii i we Włoszech. Od wielu lat jest jurorem konkursów fortepianowych i organowych. Dysponuje ogromnym repertuarem fortepianowym i organowym złożonym z większości najwybitniejszych dzieł powstałych od okresu baroku do współczesności. Był jurorem również obu dotychczas zorganizowanych przez TiFL międzynarodowych konkursów m.in.

 

  • Od prawej: prof. István Lantos, prof. Andrzej Jasiński, prof. Alexander Jenner, Juliusz Adamowski. Jury II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu (2002).  Fot. M. Szwed.

    Od prawej: prof. István Lantos, prof. Andrzej Jasiński, prof. Alexander Jenner, Juliusz Adamowski. Jury II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu (2002). Fot. M. Szwed.