A A A

Harmonogram koncertów

WIECZORY LISZTOWSKIE

Soliści i terminy koncertów w roku 2007

styczeń
TOMASZ KAMIENIAK – fortepian śląski pianista i kompozytor
25. – Oborniki Śląskie, 26. – Wrocław, 27. – Brzeg, 28. – Milicz

luty
DOBROCHNA KRÓWKA – fortepian młoda laureatka konkursów pianistycznych,
Koncerty w 197 rocznicę urodzin F. Chopina
20. – Trzebnica, 22. – Oborniki Śląskie, 23. – Wrocław, 24. – Brzeg,

marzec
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI (Rosja) – fortepian
wybitny pianista, pedagog i kompozytor z Sankt Petersburga,
od 1990 r. corocznie uczestniczący w różnych formach działalności TiFL
25. – Włoszakowice, 27. – Trzebnica, 28. – Milicz, 29. – Oborniki Śląskie,
30. – Wrocław, 31. – Brzeg,

kwiecień
JULIUSZ ADAMOWSKI – fortepian, JAN BLECKI – recytacje
17.– Wrocław (113 Koncert dedykowany Sprawnym Inaczej)
21. – Brzeg, 22. – Trzebnica, 26. – Oborniki Śląskie, 27 – Wrocław,
13 maja – Włoszakowice, 14 maja – Milicz

maj
WOJCIECH WALECZEK – fortepian,
laureat III Nagrody III Międzynarodowego Konkursu im. F. Liszta we Wrocławiu (2005)
24. – Oborniki Śląskie, 25. – Wrocław, 26. – Brzeg

sierpień
UCZESTNICY XIV MIĘDZYNARODOWEGO MISTRZOWSKIEGO
KURSU PIANISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
24. – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, 25. – Duszniki, Dworek im. Chopina,
26. – Wrocław, Filharmonia, 16. i 28. – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury

wrzesień
STANISŁAW SOŁOWIEW (Rosja) – fortepian
laureat I Nagrody III Międzynarodowego Konkursu im. F. Liszta we Wrocławiu (2005)
23. – Włoszakowice, 25. – Trzebnica, 26. – Milicz, 27. – Oborniki Śląskie, 28. – Wrocław,
29. – Brzeg,

październik
MONIKA SIKORSKA-WOJTACHA – fortepian
profesor Akademii Muzycznej w Katowicach
25. – Oborniki Śląskie, 26. – Wrocław, 27. – Brzeg,

grudzień
JOANNA DOMAŃSKA, ANDRZEJ TATARSKI – duet fortepianowy
profesorowie Akademii Muzycznych w Katowicach i w Poznaniu
Koncerty z okazji 70 rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego

6. – Oborniki Śląskie, 7. – Wrocław, 8. – Brzeg, 9.– Trzebnica


Adresy sal koncertowych:
Brzeg - Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
Duszniki Zdrój - Dworek im. Fryderyka Chopina
Milicz - Milicki Ośrodek Kultury, ul. J. Piłsudskiego 14
Oborniki Śląskie - Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
Trzebnica - Klub-"ik" ul. B. Głowackiego 15 (Klub Spółdzielni Mieszkaniowej)
Włoszakowice - Pałac Sułkowskich, ul. Karola Kurpińskiego 29
Wrocław - Klub Muzyki i Literatury (KMiL), pl. T. Kościuszki 9
Wrocław - Filharmonia, ul. J. Piłsudskiego 19

Koncerty rozpoczynają się o godz. 18.00 (z wyjątkiem "Koncertów ded. Sprawnym Inaczej")

Integralną częścią wszystkich koncertów jest komentarz słowny o charakterze popularyzatorskim.

Koncerty prowadzi Juliusz Adamowski

"Wieczory lisztowskie" odbywają się w ramach ścisłej współpracy z Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Salonikiem Czterech Muz w Obornikach Śląskich i realizowane są przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu operacyjnego " Rozwój inicjatyw lokalnych" zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury), Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Wrocławia, Obornik Śląskich i Trzebnicy, Związku Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART, Ośrodka Kultury i Sportu w Miliczu oraz Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy.