A A A

1429-1431 WIECZORY LISZTOWSKIE - marzec 2022 r.

WIOSENNY KONCERT
IZABELA HAYDUK-HAWRYLAK - fortepian, TOMASZ RUDNICKI - bas baryton, MAREK SZYMAŃSKI - flet

Koncerty są współfinansowane przez Gminę Brzeg, Gminę Wrocław, Centrum Sztuki w Oławie oraz towarzystwo im. F. Liszta

 

19 III g. 18.00 - Brzeg
Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
transmisja video: www.facebook.com/zamekBrzeg

21 III g. 18.00 - Oława
Ośrodek Kultury ul. 11  Listopada 27

27 III g. 16.00 (niedziela) - Wrocław
Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
transmisja video: www.klubmil.pl

 

link do nagrania video:

https://www.youtube.com/watch?v=MAnjULXc_rA

 

link do wszystkich nagrań dokonanych w Klubie Muzyki i Literatury
Otworzy się (czasem po chwili) strona Klubu Muzyki i Literatury na Youytube.
Poniżej podkreślonego napisu W I D E O znajdują się wizerunki nagrań 16 Wieczorów Lisztowskich oraz nagrań ponad 100 innych koncertów i różnych spotkań. Wizerunkami Wieczorów lisztowskich są afisze koncertów.   • Izabela Hayduk-Hawrylak

    Izabela Hayduk-Hawrylak

  • Marek Szymański

    Marek Szymański

  • Tomasz Rudnicki

    Tomasz Rudnicki